Češi se přiklání k názoru, že nynější poměry jsou přijatelnější než před rokem 1989. Tento názor zastává 45 procent lidí, opačné mínění má 14 procent dotázaných občanů. Více než 80 procent obyvatel si nepřeje návrat komunismu a současně ho pokládá za nepravděpodobný. Výsledky průzkumu, kterého se účastnilo 1046 lidí ve věku od 15 let, zveřejnilo v úterý Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Během uplynulých deseti let také vzrostl počet obyvatel, kteří věří, že změna režimu "stála za to". V současnosti si to myslí 69 procent lidí, v roce 1999 to bylo jen 56 procent.

Podle průzkumu si lidé nejvíce cení volného přístupu k informacím, který současný režim umožňuje. Jako další pozitivní skutečnosti jsou vnímány možnosti volného cestování a otevřeného vyjadřovaní svých názorů. Předlistopadový režim je hodnocen lépe především v sociální oblasti, například u pracovního uplatnění, sociálních jistot a zabezpečení ve stáří.

V oblasti vyrovnání se s minulostí Češi převážně souhlasí s restitucemi drobného majetku a s lustračním zákonem. Kupónovou privatizaci a deregulaci cen považuje většina lidí za nespravedlivé.

Průzkum také zjišťoval názory lidí na to, na jakém základě se uskutečnila sametová revoluce. Nejvíce dotazovaných, 23 procent, si myslí, že lidé měli dost špatného vládnutí. Druhým nejčastěji uváděným důvodem je rozklad režimu, následuje touha po svobodě a demokracii. Naopak občané si nemyslí, že by revoluce byla "dohodnutým divadlem" nebo byla nějak řízena ze Západu

Související