I letos se nešvarům českého úřednického "šimla" věnuje anketa Absurdita roku 2009. Již třetí ročník akce pořádané Hospodářskými novinami má znovu upozornit veřejnost na zbytečnou administrativní zátěž podnikatelů a přispět k jejímu snížení.

Sedm nominovaných absurdit
(více podrobností najdete ZDE)

Zdlouhavé zřízení čističky vod

- Každý prodejce ojetých vozidel musí jet každý vůz na registr osobně odhlásit 

-  Na státní úřad se musí s dokumenty, které jsou úřadem online aktualizované

-  Nutnost držení profesního průkazu pro řidiče z povolání je přísnější než norma EU

- Český řidičský průkaz pro cizince až po 185 dnech pobytu

- Velké zrcadlo, lednička a dvě nášlapné váhy do fyzioterapeutické ordinace

- Povinnost hlásit nakládání s odpady pro dva úřady v intervalu 14 dnů

Více ZDE

Při letošním ročníku je v hře sedm byrokratických absurdit, mezi které patří zdlouhavé vyřizování malých čističek pro domácnosti, které musí absolvovat stejný proces jako obří podniky, které se nakládání s odpady věnují. Další absurditou je, že každý autobazar nemůže přehlásit technický průkaz korespondenčně, ale musí objíždět registry v obcích, odkud je původní majitel.

Celkem se sešlo sto nominací, které zaslali sami podnikatelé a některé podnikatelské svazy. Z nich pořadatelé vybrali sedmičku finalistů, o jejichž pořadí rozhodne hlasování na serveru iHNed.cz a stránkách soutěže - www.firmaroku.cz/absurdita. Vítězná absurdita bude slavnostně vyhlášena za měsíc 22. října na pražském Václavském náměstí. Veřejnost začíná v pátek a skončí 9. října.

Absurdity se odstraňují těžko

Vloni veřejnost určila za Absurditu roku 2009 povinnost nakládat se zeminou jako s odpadem. Tato absurdita je odstraněna novelou Zákona o odpadech - zákon byl však vrácen k přepracování, takže je otázkou, zda k jeho změně přikročí současná vláda.

Na druhém místě se loni umístila nechvalná kniha jízd, která se pro svou formalitu stala dokonce synonymem Absurdity roku. Kniha jízd je od ledna příštího roku nahrazena možností si až tři vozy paušálně odečítat.

V prvním ročníku získala anticenu Absurdita roku 2007 povinnost podnikatele nahlásit tři dny dopředu živnostenskému úřadu v místě, kde je umístěna trvalá provozovna, záměr jet se stánkem na výstavu nebo pouť.

Podnikatel měl také oznámit ukončení cesty a tím i dočasné uzavření provozovny. Tato povinnost byla odstraněna novelou živnostenského zákona.

Druhé místo v anketě získala povinnost nahlásit za svého zaměstnance s cizí státní příslušností úřadu práce služební cestu v rozsahu 7 – 30 dní (přičemž pod 7 nebo nad 30 dní žádná takováto povinnost nebyla) – ta byla odstraněna zákonem o tzv. zelené kartě.

Absurdita roku 2007

  Vítěz: Podnikatel musí nahlásit živnostenskému úřadu tři dny dopředu záměr jet se svým stánkem na výstavu nebo pouť. NYNÍ: Povinnost byla zrušena.

  Vyřešený finalista: Podnikatel musí úřadu práce ohlásit, když jeho zaměstnanec odjel na služební cestu delší než týden a kratší než měsíc. NYNÍ: Ohlašovací povinnost byla zrušena.

Absurdita roku 2008

  Vítěz: S ekologicky čistou vytěženou zeminou musí podnikatelé nakládat jako s odpadem.

  NYNÍ: V připravované novele zákona o odpadech už tato povinnost není.


PODROBNÝ PŘEHLED 7 NOMINOVANÝCH FINALISTŮ
NA ABSURDITU ROKU 2009

Zdlouhavé zřízení čističky vod

Vyhláška nerozlišuje mezi jednotlivými typy čističek odpadních vod, proto když si majitelé malých firem nebo vlastníci rodinných domů zařizují vlastní likvidaci odpadních vod, absolvují stejný byrokratický proces jako velcí investoři z oblasti nakládání s vodami. I na nejmenší plastové tělo čisticího zařízení si musíte obstarat náročnou dokumentaci se složitými výpočty a vyčkat kolem 10 týdnů na vydání územního rozhodnutí. Dalších 90 dnů si počkáte na povolení nakládat s vodami a stavební povolení k vodním dílům. Takže na toaletu, kterou budou využívat například jen 3 lidé, si zajdete nejdříve za 7 měsíců.

(Tato povinnost vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Konkrétně jde o § 5 odst. 3.)

 

Každý prodejce ojetých vozidel musí jet každý vůz na registr osobně odhlásit

Nemožnost korespondenčně přehlásit technický průkaz na nové majitele vozu způsobuje, že pracovníci bazarů musí objíždět registry v obcích, kde je původní majitel prodávaného vozu přihlášený. Autobazary však zprostředkovávají prodej vozů napříč celým krajem a někdy i mezi jednotlivými kraji, proto musí vyčlenit zaměstnance na objíždění obecních registrů, oželet výdaje na pohonné hmoty a čas, který by cestující zaměstnanec lépe využil přímo v provozovně. Vzhledem k tomu, že samotné přehlášení technického průkazu je jednoduchou záležitostí, ke které je potřeba jen prokázání se občanským průkazem, určitě by korespondenční komunikace s obecními registry výrazně snížila náklady, které se promítají do provize autobazarů, a předchozímu majiteli vozu by zůstala vyšší částka na koupi nového vozu. Řešením celého nesmyslného cestování by bylo propojení registrů vozidel v ČR, tak jak je tomu téměř v celé Evropě.

(Tato povinnost vychází ze zákona č. 243/2001 Sb. Konkrétně jde o § 3 odst. 2 písm. b.)

 

Na státní úřad s dokumenty, které jsou úřadem online aktualizované

Když si vás ze správy sociálního zabezpečení pozvou k provedení kontroly pojistného na sociální zabezpečení, musíte s sebou přinést výpis z obchodního rejstříku, a to i přesto, že jsou tyto údaje online aktualizované ministerstvem financí. Mělo by být samozřejmostí, pokud by tyto informace nebyly veřejnosti přístupné, že si úřad dokumenty a osvědčení od jiného úřadu obstará sám.

(Tato povinnost vychází ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Konkrétně jde o § 93 odst. 3.)


Zbytečně přísnější normy než normy EU pro držení profesního průkazu pro řidiče z povolání

Podle nové směrnice 59/2003 EU musí být řidiči z povolání s řidičským oprávněním C nebo D držiteli profesního průkazu. Na české profesionální řidiče však platí pravidla přísnější. Čeští řidiči si do 1. října 2008 museli zřídit tzv. profesák, evropská směrnice však umožňuje vydat první profesní průkaz všem držitelům řidičského oprávnění pro vozidla C nebo D do 10. září 2013, resp. 2014. Dále ne zcela pochopitelné je, že i řidič s 30letou praxí, který si z jakéhokoliv důvodu nestihl o nový profesní průkaz zažádat do 30. října, musel absolvovat školení v délce 140 hodin. A jaký je důsledek? Dnes jsou čeští řidiči překvapeni, že prakticky nikde v zahraničí zatím řidiči žádné profesní průkazy nemají a často o nich ani nic nevědí. Jejich vlády prostě jen využily text směrnice a nebyly přehnaně aktivní.

(Tato povinnost vychází ze zákona č. 374/2007 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.)

 

Český řidičský průkaz pro cizince až po 185 dnech pobytu

Když v době konjunktury trápil české dopravce nedostatek řidičů, mohli využít možnosti volného pohybu pracovních sil v rámci EU a najmout řidiče například ze Slovenska. Řidiči z řad cizinců si musí zažádat o český řidičský průkaz, protože se na český řidičský průkaz váže např. výdej karty k digitálnímu tachografu, který sleduje doby řízení a odpočinku řidiče. Absurdní je, že žadatel o český řidičský průkaz musí prokázat minimálně 185 dní pobytu na území ČR. Takže dopravce musí umístit nového řidiče do kanceláře či skladu, aniž by ho na tyto pozice potřeboval, vyplácet mu mzdu řidiče a teskně počítat, kdy uplyne šest měsíců legálního pobytu.

(Tato povinnost vychází ze Zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Konkrétně jde o § 46, odstavec 2, písm. b.)

 

Velké zrcadlo, lednička a dvě nášlapné váhy do fyzioterapeutické ordinace

Zákon ukládá provozovateli fyzioterapeutické ordinace mít v ordinaci mimo jiné velké zrcadlo, ledničku a 2 nášlapné váhy. Zrcadlo v ordinaci je určitě příjemná věc, ale proč je to nařízené zákonem? Stejně tak proč by nemohli provozovatelé ordinací sdílet společnou ledničku a musí mít každý vlastní? Velmi těžko se vysvětluje i to, proč by měli mít fyzioterapeuti v ordinaci dvě váhy.

(Tato povinnost vychází z Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., část T.)

 

Povinnost hlásit nakládání s odpady pro dva úřady v intervalu 14 dnů

Podnikatelé musí do 15. února podat na radnici, pod kterou provozovna podnikatelů organizačně spadá, Hlášení o produkci a nakládání s odpady za předchozí rok. Zároveň musí tytéž údaje vyplnit do 3. března do Ročního výkazu o odpadech pro Český statistický úřad. Odstranění povinnosti vyplňovat formulář pro obecní úřady se sice připravuje, otázkou však je, zda dojde ke skutečné změně.

(Povinnost podávat hlášení pro provozovny, které produkují více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo více než 50 tun ostatních odpadů nebo s nimi nakládají, vychází ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Konkrétně jde o § 39, část 2.
Povinnost nahlašovat vše, co si vyžádá ČSÚ, vychází ze zákona č. 89/1995.
)

Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru