Zahraniční obchod si díky snížení deficitu bilance obchodu s minerálními palivy v červnu polepšil. Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,6 procenta a dovoz klesl o 1,5 procenta. Obchodní bilance skončila přebytkem 20,4 miliardy korun, který byl meziročně o 6,5 miliardy korun vyšší. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Meziročně však vývoz klesl o 15,1 procenta a dovoz o 19,3 %. Vývoz a dovoz klesají již devátý po sobě jdoucí měsíc. V důsledku oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám došlo k většímu poklesu zahraničního obchodu v přepočtu na eura a zejména na dolary. Červen měl proti stejnému měsíci roku 2008 o jeden pracovní den méně.

Přebytek obchodní bilance dosáhl druhé nejvyšší hodnoty od vzniku samostatné České republiky (po 22,5 miliardy korun letos v březnu). Červnová bilance je kladná nepřetržitě od roku 2004. Meziroční přírůstek kladného salda byl převážně ovlivněn zmenšením schodku bilance obchodu s minerálními palivy o 6,0 miliardy korun.

Zahraniční poptávka na vzestupu ze svého dna 

"Výsledky zahraničního obchodu nabízejí dvě diametrálně rozdílné interpretace. Na jedné straně stojí vysoké přebytky. Červnová hodnota je druhá nejvyšší v historii a kumulovaný přebytek za druhé čtvrtletí dosáhl rekordní úrovně. Na druhé straně je pokračující pokles vývozu i dovozu, jejichž meziroční dynamiky se v červnu zvýšily proti minulým dvěma měsícům jen málo," uvedl ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

"S přihlédnutím k tomu, že část zlepšení bilance proti loňskému červnu byla podpořena klesajícími cenami ropy a zemního plynu, nabízí zahraniční obchod následující obrázek o stavu ekonomiky. Zahraniční poptávka je na pomalém vzestupu ze svého dna, domácí poptávka se ale ještě zotavovat nezačala. HDP za druhé čtvrtletí skončí meziročně v propadu kolem čtyř procent, přičemž, na rozdíl od minulých období, se na uvedeném poklesu více podepsala klesající spotřeba domácností a klesající investice než čistý export," dodal.

K dalšímu zlepšení bilance došlo vlivem růstu přebytku v obchodě se surovinami o 0,9 miliardy korun, polotovary a materiály o 0,3 miliardy korun a nápoji a tabákem o 0,2 miliardy koruna v důsledku snížení záporného salda v obchodě s potravinami a živými zvířaty o 0,4 mld. Kč a chemickými výrobky o 0,3 miliardy korun. Záporně na celkovou bilanci působilo snížení aktiva v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím o 0,9 mld. Kč a stroji a dopravními prostředky o 0,6 miliardy korun.

Dovoz dopravních prostředků klesl o 18,7 procenta

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků klesl o 13,8 procenta na 16,1 miliardy korun. Nižší byl především vývoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů, a to o půl procenta. Dále byl nižší vývoz strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu o 3,4 miliardy korun a silničních vozidel o 2,5 miliardy korun. Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků se snížil o 18,7 procenta.

 

Vzrostl pouze vývoz a dovoz ostatních dopravních prostředků, a to o 1,3 miliardy korun a 0,5 miliardy korun. Dovoz minerálních paliv klesl o 37,3 procenta, zejména vlivem nižšího dovozu ropy a zemního plynu.

Obchod s EU v přebytku 41,8 miliardy korun

Se státy Evropské unie byla bilance aktivní 41,8 miliardy korun. Přebytek se meziročně snížil o jednu miliardy korun. S nečlenskými státy Evropské unie byla bilance pasivní 21,3 miliardy korun. Došlo však ke zlepšení deficitu o 7,5 miliardy korun. Kladné saldo vzrostlo v obchodě s Německem o 3,9 miliardy korun, Rakouskem, Itálií a Francií.

Deficit se snížil v obchodě s Ruskem o 3,5 miliardy korun, Čínou o 2,1 miliardy korun a Japonskem 0,4 miliardy korun a přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Ázerbájdžánem o 2,6 miliardy korun. Ke zhoršení bilance naopak došlo v obchodě s Polskem o 2,4 miliardy korun, kde aktivum přešlo do deficitu. Vzrostl schodek obchodu se Spojenými státy o 0,8 miliardy korun a přebytek klesl v obchodě s Belgií a Švédskem, Dánskem a Rumunskem a Slovenskem a Ukrajinou.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci klesl vývoz i dovoz shodně o 13,4 procenta. Obchodní bilance skončila přebytkem 82,8 miliardy korun, který byl o 11,9 miliardy korun nižší. Negativně saldo ovlivnil pokles aktiva v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 36,7 miliardy korun, průmyslovým spotřebním zbožím a růst deficitu v obchodě s potravinami a živými zvířaty.

Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru