Pokud chcete investovat do komodit, pak nejlepším způsobem je kontaktovat brokera, který tyto investice zprostředkovává, a vaše obchody uzavírat přes něj. Ten se s vašimi požadavky nákupu či prodeje obrátí na některou z komoditních burz. Na nich je s komoditami nejbezpečnější obchodovat, protože kontrakty jsou obvykle standardizovány a burza dohlíží nad tím, aby byly i dodržovány.

Ceny komodit jsou velmi rozkolísané, což může mnoha producentům či naopak odběratelům komodit působit potíže při plánování své činnosti. Z tohoto důvodu se s komoditami velice často obchoduje termínově pomocí futures, které umožňují smluvním stranám zafixovat si cenu komodity na dlouhou dobu dopředu. Je tedy třeba vysvětlit, co to futures jsou.

Futures a jiné 

Futures (kontrakty) jsou přesněji řečeno smlouvy, na základě kterých se smluvní strany zavazují koupit (resp. prodat) určitý objem aktiva k určitému budoucímu okamžiku za cenu stanovenou předem (při uzavření kontraktu). Oproti opcím z těchto kontraktů tedy vyplývají pro obě strany jak práva, tak povinnosti. Futures kontrakty patří mezi tzv. termínové obchody. Jsou zároveň finančními deriváty.

Tato definice však sedí také na obdobné finanční deriváty se jménem forwardy. Rozdíly tu ovšem jsou. První odlišností je, že zatímco futures jsou vysoce standardizovány a obchodují se na burzách k tomu přímo určených, forwardy nejsou standardizovány a obchodují se na OTC (over-the-counter) trzích, tedy trzích neburzovních. Druhým rozdílem je to, že prvně jmenované deriváty se vypořádávají každý den pomocí tzv. maržových účtů (viz. dále), avšak deriváty jmenované později se vypořádávají až v době splatnosti smlouvy.

Každý futures kontrakt má tzv. podkladové aktivum neboli bazický instrument. To je aktivum, na jehož koupi (prodeji) se smluvní strany dohodly. Cena futures kontraktu je odvozena od tzv. spotové ceny podkladového aktiva. To je cena, za kterou se dané aktivum obchoduje na klasickém spotovém trhu, kde okamžiky uzavření smlouvy a jejího vypořádání spadají v jeden. Podkladovým aktivem může být celá řada věcí, včetně libovolných komodit.

Futures kontrakty mají tu výhodu, že nebývají vypořádávány fyzicky, ale pouze peněžně, jak si za chvíli vysvětlíme, takže vám nehrozí, že byste jednoho dne v předsíni měli několik tun obilí.

Příklad napoví 

K vysvětlení toho, jak obchodování s futures vlastně funguje, použijeme příklad. Řekněme, že jste nákupčí firmy vyrábějící šperky ze stříbra a bojíte se, že až budete za půl roku kupovat stříbro pro svou výrobu (prostředky na něj budete mít z nějakého důvodu právě až v tu dobu), bude jeho cena tak vysoká, že podnik skončí ve ztrátě. Rozhodnete se tedy vstoupit na trh s futures na stříbro, kde ho budete chtít koupit. Za tím účelem kontaktujete obchodníka s cennými papíry a ten vám otevře již výše zmíněný maržový účet. Na něj musíte složit tzv. počáteční marži, čili peněžní prostředky ve výši určitého procenta z ceny kontraktu. Počáteční marže se pohybují zpravidla mezi 5 a 10%. Řekněme, že budete potřebovat 1000 trojských uncí stříbra (něco málo přes 310 kg), spotová cena stříbra je 12 USD za trojskou unci, futures se splatností za šest měsíců mají také cenu 12 USD za trojskou unci (v této době mohou být obě ceny stejné, ale nemusí). Hodnota kontraktu je tedy 12 USD * 1000 = 12 000 USD. Dále řekněme, že počáteční marže je ve výši 10%, čili 1 200 USD, a vy jí v takové výši složíte.

Do druhého dne se cena futures na stříbo na burze změní na 11,8 USD za trojskou unci. Při vypořádání tohoto obchodního dne tedy bude z vašeho maržového účtu odepsáno (12 USD – 11,8 USD) * 1000 = 200 USD, protože to je vaše ztráta. Řekněme, že další den by cena futures šla na 12,2 USD za trojskou unci, to by znamenalo, že od začátku kontraktu jste celkem vydělali (12,2 USD – 12 USD) * 1000 = 200 USD. Protože vám první den byla odečtena částka 200 USD, musí vám nyní být přičtena částka 400 USD, takže na vašem maržovém účtě by měla být po vypořádání druhého dne částka 1 400 USD. Podobným způsobem by se vypořádával každý další obchodní den až do doby splatnosti kontraktu.

Řekněme, že v době splatnosti kontraktu by spotová i futures cena byly 13 USD za trojskou unci (v době splatnosti jsou vždy obě ceny stejné).  To znamená, že na vašem maržovém účtu by teď bylo 1 200 USD + (13 USD – 12 USD) * 1000 = 2 200 USD. Tuto částku by vám váš broker vyplatil.

Stále ale potřebujete 1000 trojských uncí stříbra, a tak je nakoupíte za 13 000 USD na spotovém trhu. Tento nákup vás vyšel o 1 USD za každou trojskou unci dráže, než kdybyste si zlato kupovali před třemi měsíci. Přesně to, co jste vydělali na futures trhu, jste zároveň prodělali na spotovém trhu. Kdyby se situace vyvíjela opačně a futures cena se propadla, tak byste naopak na futures trhu prodělali, zatímco na spotovém trhu vydělali. Je tedy vidět, že ať by se dělo cokoliv s cenou stříbra, vy jste si jí díky futures vlastně zafixovali na 12 USD za trojskou unci. Což je přesně to, co jste chtěli. Eliminovali jste riziko změny ceny stříbra. Tomu se říká, že jste provedli tzv. hedging.

Mezi největší komoditní burzy patří:
•    ICE – IntercontinentalExchange: hlavní burza pro obchody s ropou WTI
•    NYMEX – New York Mercantile Exchange: hlavní burza pro obchody s ropou Brent
•    CME – Chicago Mercantile Exchange
•    CBOT – Chicago Board of Trade
•    NYBOT – New York Board of Trade
•    LME – London Metal Exchange

To, co jsem právě popsal, se nedá nazvat investování v pravém slova smyslu, protože nám šlo o zajištění se proti riziku. Futures na komodity lze samozřejmě používat i ke spekulaci na vzestup či pokles cen komodit, tedy k tomu, co si většina z vás představí pod pojmem investování. Váš zisk, případně ztráta, se v tomto případě odvíjí od rozdílných nákupních a prodejních cen futures, které se v čase samozřejmě mění.

Tak jednoduché to všem není, protože s většinou komodit se obchoduje v amerických dolarech. A tak váš celkový zisk/ztráta jsou dány nejenom rozdílem nákupních a prodejních cen, ale i vývojem kurzu amerického dolaru k vaší domovské měně. S investicí je tedy spojeno kurzové riziko.

Existuje i druhý důvod, proč váš výsledek z obchodování nelze jednoduše spočítat z pouhého rozdílu prodejní a nákupní ceny komodit, do kterých jste vložili své prostředky. Tím důvodem je  obchodování na tzv. páku (anglicky leverage). Když je počáteční marže např. stanovena ve výši 5% z hodnoty kontraktu, tak potom je páka rovna 1/0,05 = 20. Na váš maržový účet totiž složíte určitou částku, ale ve skutečnosti ovládáte kontrakt na částku dvacetkrát vyšší. Oproti vámi investované částce tedy vyděláváte nebo proděláváte dvacetkrát více vyjádřeno v procentech, než kdybyste museli na účet složit částku ve výši celé hodnoty kontraktu. Tato vlastnost futures je samozřejmě velice přitažlivá, ale nebezpečná zároveň. Můžete dosáhnout obrovských zisků, ale také obrovských ztrát. Jedny subjekty tak využívají futures kontrakty k omezení rizika, zatímco jiné je používají k jeho zvýšení.

Budoucnost ropy 

A jak to s cenami komodit bude v budoucnu vypadat? Asi nejzásadnější komoditou je ropa. Jak známo, tak vstupuje do výroby prakticky jakéhokoliv statku, který si dokážete představit. Potřebujete jí vlastně i k „výrobě“ rohlíku, protože rohlík potřebujete dopravit za spotřebitelem. Ceny ropy jsou proto velice závislé na momentální fázi hospodářského cyklu. V dobách recese silně klesá průmyslová výroba (více než HDP), a proto je po ropě nízká poptávka, která znamená i nízkou cenu ropy. Pro odhad budoucích cen ropy je tedy důležité odhadnout, kdy skončí momentální celosvětová recese. Ve chvíli, kdy se zase začne zvyšovat průmyslová výroba, začne být více poptávána i ropa a její ceny půjdou nahoru. Odhadnout, kdy se tak stane, je však podobno spíše věštbě. Pokud však máte dojem, že umíte dno současné recese dobře odhadnout, potom nakupte ropu, až skutečně dno nastane, vaše zisky pak na sebe nenechají dlouho čekat.

Důležitým faktorem, který ovlivňuje ceny ropy, je kurz dolaru k euru. Když dolar oslabí, znamená to, že ekonomické subjekty z jiného státu než USA nyní musí na koupi stejného množství ropy vydat po přepočtu méně své domácí měny. To činí přirozeně ropu v očích těchto subjektů atraktivnější a zvyšuje se tedy po ní poptávka, což přirozeně vyústí v její zvýšenou dolarovou cenu. Pakliže by dolar naopak posílil, dočkali bychom se analogicky poklesu dolarové ceny ropy. Velká peněžní expanze, kterou momentálně provádí FED, je jedním z důvodů, proč se domnívat, že dolar bude oslabovat a cena ropy tedy půjde nahoru. Dalším důvodem je předpokládané zklidnění situace na finančních trzích, které by asi také dolaru nesvědčilo.

Konečně predikovat směr vývoje cen ropy lze i podle tzv. futures křivky. Ta udává, jaké jsou ceny ropy v závislosti na prodlužující se době splatnosti futures kontraktů. Do futures kontraktů je vtěleno očekávání budoucích cen ropy obchodníky. Zároveň existují mechanismy, které mohou zajistit, že skutečná cena ropy se nakonec bude pohybovat kolem očekávané. Když si toto vše spojíme, zjistíme, že je možné predikovat budoucí ceny ropy podle cen futures kontraktů s příslušnou dobou splatnosti.

Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru