Agentura CzechInvest ve středu zahájí příjem nových registračních žádostí o dotace z programů Rozvoj a Inovace - Inovační projekt, ze kterých mohou podnikatelé získat celkem šest miliard korun. Podpora je součástí operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Z něho mohou v letech 2007 až 2013 tuzemští podnikatelé čerpat až zhruba 100 miliard korun.

Lukáš Vymětal z CzechInvestu v úterý sdělil, že dvě miliardy korun jsou určeny na podporu nových výrobních kapacit přihlášených do programu Rozvoj a čtyři miliardy korun na inovativní projekty zvyšující efektivnost procesů výroby a poskytování služeb z programu Inovace - Inovační projekt.

Programy Inovace - Inovační projekt a Rozvoj patří k nejžádanějším dotačním programům OPPI. V předchozí výzvě programu Rozvoj agentura CzechInvest obdržela 695 registračních žádostí v hodnotě téměř pěti miliard korun. Dvě skončené výzvy programu Inovace - Inovační projekt pak přilákaly 693 zájemců, kteří odeslali registrační žádosti v hodnotě 13 miliard korun. "Také u aktuálních výzev očekáváme velký zájem ze strany podnikatelů," upozornil Vymětal.

Investice do technologického vybavení 

Ve druhé výzvě programu Rozvoj mohou malí a střední podnikatelé z vybraných regionů ČR čerpat finanční podporu pro investice do technologického vybavení svých firem, a tím získat nové výrobní kapacity. Jeden projekt může být podpořen finanční částkou v rozmezí jednoho až 20 milionů korun. Dotace z programu Rozvoj pokryje náklady spojené s pořízením strojů a zařízení, ale i patentových licencí na know-how nebo řídicího softwaru k pořizovaným strojům a zařízením. "Maximální míra podpory činí 50 až 60 procent uznatelných výdajů, a to v závislosti na velikosti podniku a regionu realizace projektu," uvedla mluvčí CzechInvestu Lucie Kocourková.

Ve třetí výzvě programu Inovace - Inovační projekt mohou podnikatelé čerpat dotaci od jednoho do 75 milionů korun na projekty zaměřené na inovaci produktu či inovaci procesu. "Podniky působící v regionech se soustředěnou podporou státu mohou na výše zmíněné aktivity čerpat dotaci v hodnotě až 150 milionů korun," upozornila Kocourková.

Malé a střední podniky mohou z tohoto programu také získat dotaci až dva miliony korun na projekty zaměřené na organizační a marketingové inovace. "Platí však, že všechny projekty musí být uskutečněné mimo území hlavního města Prahy," dodala Kocourková. Program Inovace - Inovační projekt podle Kocourkové podpoří podniky všech velikostí, které realizují projekty s cílem zvýšit technické a užitné hodnoty výrobků, technologií a služeb, či projekty zvyšující efektivnost procesů výroby a poskytování služeb.

Dotaci z tohoto programu lze využít k zakoupení moderních strojů a dalších zařízení, které napomohou efektivnější aplikaci výsledků vlastního výzkumu a vývoje do výrobního procesu, nebo také k pořízení know-how či licencí nutných k podpoře zavádění nově vyvinutých produktů na trh.

Související