7181_1__192x128_.jpgCelkové investice členských států EU se tak zvýšily z 275 miliard eur v roce 2006 na 420 miliard v roce loňském. Investice zahraničí plynoucí do členských států se zvětšily z 169 miliard v roce 2006 na 319 mliard eur v roce 2007. V loňském roce byly tedy zahraniční investice EU vyšší o 101 miliard eur, než cizí investice do EU.

Během loňského roku EU investovala do Spojených států 113 miliard, zatímco do Kanady bylo investováno 58 miliard eur. V roce 2006 to bylo do USA jen 79 miliard, do Kanady 30 miliard eur. Investice zemí EU nejvíce vrostly mezi roky 2006 a 2007 ve Švýcarsku (z 23 miliard na 34 miliard eur), Rusku (z 11 miliard eur na 17 miliard) a Indii (z 3 na 11 miliard eur).

Spojené státy investovaly v roce 2006 do Evropské unie 74 miliard eur, v loňském roce americké investice stouply na 145 miliard eur. Kanadské investice mezi těmito roky stagnovaly na 9 miliardách eur. S Čínou se evropské investice pohybovaly na nízkých hodnotách. EU do Číny investovala 2 miliard eur, zatímco Čína do Evropské unie 1 miliardu eur.

Největšími investory v souhrnu byly Velká Británie s 29% podílem na souhrnu a s 121 miliardami eur investovanými mimo země EU. Druhým největším investorem bylo Lucembursko se svými 19%, tedy 78 miliardami eur. Třetím je Německo, které se na souhrnu podílelo svými 12% či 52 miliardami eur.

Do Velké Británie také plynulo loňský rok nejvíce peněz ze všech zemí EU. Na Ostrovy putovalo 87 miliard eur aneb 27% ze souhrnu, Lucembursko je také v příjmu druhé se 50 miliard eur či 16%. Třetím je Francie, která přijala 23 miliard eur či 7%.

Související