Nizozemská vláda podala podle sítě Eures, která podporuje mezinárodní pohyb pracovních sil a zastřešuje jí MPSV, počátkem února 2007 návrh na otevření pracovního trhu pro občany ČR (a dalších sedmi států) od 1. března 2007. Návrh ovšem ještě musí schválit parlament. Redakci iHNed.cz tuto informaci potvrdila EURES referentka pro Nizozemí Jana Kačenová i mediální zástupce EURESu Aleš Rychecký.

Parlamentní volby proběhly v Nizozemí 22. listopadu loňského roku, a teprve v nedávných dnech se parlamentní strany dohodly a byla ustanovena vláda. První zasedání nového parlamentu proběhne v následujících dnech.

"I když jsme od našich kolegů z Nizozemí již dříve obdrželi informaci, že tamní úřady plánují zrušení tohoto omezení pro občany nových členských států, doposud se tak však nestalo. Nadále tedy platí, že naši občané musí získat pro práci v této zemi pracovní povolení," uvedla manažerka Eures Věra Kolmerová.

K otevření pracovního trhu tak podle MPSV dojde zřejmě až v delším časovém horizontu. Lidé ze zemí, které vstoupily do EU v roce 2004 tak v současné době stále potřebují pracovní povolení.

Zájem o práci v Nizozemsku mají především Poláci. Předloni jich v zemi "tulipánů" oficiálně pracovalo dvacet tisíc, zatímco Čechů bylo necelých devět set.

Češi mohou v současné pracovat bez povolení v Británii, Irsku, Švédsku, Řecku, Finsku, Španělsku, Portugalsku a Itálii.

"Staré" země EU a jejich pracovní trhy

Švédsko - pracovní trh pro nováčky EU otevřelo od 1.května 2004,
                  pracovníci mají i částečný nárok na sociální dávky
Velká Británie, Irsko - trh otevřen o 1.května 2005 bez nároku na sociální dávky
Španělsko, Portugalsko, Řecko, Finsko - trh otevřen od 1.května 2006
Itálie - pracovní trh otevřela v červenci 2006
Nizozemsko - návrh na otevření trhu musí schválit parlament
Belgie, Francie, Dánsko - pracovní trhy plánují otevřít jen částečně
Lucembursko, Německo, Rakousko - o otevření pracovních trhů neuvažují

Související