Na základě našeho vstupu do Evropské unie dochází k celkové globalizaci naší ekonomiky a v souladu se čtyřmi základními principy fungování unie (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu) k celkové internacionalizaci podnikatelského prostředí v České republice. Tyto změny se nevyhnuly ani oblasti fúzí.
V poslední době se nejvíce diskutuje o takzvaných přeshraničních fúzích. Jedná se o fúze společností, které mají sídlo v různých zemích Evropské unie. První "vlaštovkou" v této oblasti v rámci změn v české legislativě je vládní návrh zákona o takzvané evropské akciové společnosti (Parlamentní tisk č. 691), který je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky.
Na přeshraniční fúze jsou již v zásadě připraveny právní předpisy v oblasti účetnictví a daní. V rámci zákona č. 438/2003 Sbírky, kterým se novelizoval zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byla mimo jiné také implementována (zapracována) Směrnice Rady Evropských společenství č. 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech majetku a výměnách podílů ("Směrnice k fúzím").

Povinnost účtovat podle mezinárodních standardů
Základním principem Směrnice k fúzím je, že stanovuje daňově neutrální režim transakcí, které je možné souhrnně popsat jako podnikové kombinace, případně odstraňují daňové překážky těchto transakcí. Jinak řečeno, vychází se z toho, že okamžikem zdanění by nemělo být provedení těchto transakcí, ale až následná skutečná ekonomická realizace, například prodej obchodního podílu získaného v rámci těchto transakcí.
Neboli základ daně by měl být stejný, jako kdyby k daným transakcím nedošlo. Přijatá právní úprava již počítá s možností přeshraničních fúzí. Proto ustanovení § 23c zákona o daních z příjmů jednotlivé operace samostatně a speciálně definuje a nepřejímá automaticky definice těchto operací z obchodního zákoníku.
V oblasti účetnictví se náš vstup do Evropské unie promítl především v tom, že účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členském státu Evropské unie, jsou povinny účtovat a sestavovat účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů. Tato povinnost může dopadat i na některé přeshraniční fúze a je otázkou, zda se nakonec nebude (například v souladu s některými trendy v rámci Evropské unie) týkat veškerých přeshraničních fúzí.

Na přeshraniční fúze se připravují i vysoké školy
Veškeré popsané změny v oblasti účetnictví a daní jsou v současné době vysoce aktuální, protože jejich účinnost je v zásadě navázána na náš vstup do Evropské unie. Změny v oblasti fúzí budou z hlediska nových daňových a účetních principů poměrně velmi náročné pro všechny zúčastněné (především právníky, auditory, daňové poradce, pracovníky účtáren, ekonomy a samotné manažery).
Na druhé straně se domníváme, že bude nespornou konkurenční výhodou být na přeshraniční fúze dopředu dostatečně připraven, protože u mnohých společností může být právě přeshraniční fúze cestou, jak zvýšit svoji výkonnost, případně snížit celkové náklady nebo ovlivnit jejich strukturu tak, aby se zajistila právě vyšší výkonnost. Je proto dobré, že uvedenými ekonomickými změnami se zabývají nejen zákonodárci, samozřejmě poradenské a auditorské firmy, ale také počínaje zářím vysoké školy, aby připravily na tyto změny nové absolventy.
Autoři jsou daňoví poradci a auditoři zabývající se problematikou fúzí.

Novinky spojené s přeshraničními fúzemi

Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru