Kvůli nespokojenosti s exekutory se chystá řada změn. Od března se mají snížit odměny advokátů a exekutorů. Připravovaná změna zákonů počítá se slučováním exekucí u jednoho exekutora, věřitel bude povinen dlužníkovi posílat předžalobní výzvu, aby v určeném termínu uhradil dluh. Prodeji majetku pod cenou při dražbě má zabránit takzvaný předražek. Přísnější bude i postih exekutorů.

To jsou některé změny, které do systému přijdou, a které chystá ministerstvo spravedlnosti právě z důvodů zmiňovaných problémů změny legislativy.

Snížení odměn advokátů, k němuž má dojít od března, se bude týkat zejména bagatelních peněžitých částek (do 10 tisíc korun). Absolutní výše odměn bude podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Terezy Palečkové klesat odstupňovaně. Do tisíce korun se má snížit ze 4500 na 3000 korun, v pásmu do 2000 Kč z 6000 Kč na 4000 Kč a dále přibližně o 17 procent.

Paušální náhrada hotových výdajů exekutorů klesne ze 3500 na 1750 korun. Ale jen když dlužník splní závazek "dobrovolně" a vymožené plnění nepřesáhne 10 tisíc korun. Šéfce Exekutorské komory Janě Tvrdkové se snížení odměn nelíbí, ale věří, že změna pomůže odstranit potíže při vymáhání malých dluhů.

Česká advokátní komora zase upozorňuje, že když se v budoucnu advokátovi pro nízkou odměnu nevyplatí převzít zastupování nějakého klienta, mnoho pohledávek nebude vymáháno vůbec.

Změny k lepšímu má přinést zmiňovaná novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která by měla začít platit letos. Vzhledem k tomu, že se stále ještě projednává v parlamentu, nelze však odhadnout, kdy přesně to bude.

Co budou znamenat chystané změny pro věřitele a dlužníky? Jak funguje český exekuční systém? Jak si stojí Češi v počtu exekucí v porovnání s dalšími zeměmi?

Na tyto a další otázky bude odpovídala Jana Tvrdková, prezidentka Exekutorské komory ČR.

Redakce: Z časových důvodů nebylo možné odpovědět na všechny dotazy, proto jsme kvůli čtenářskému komfortu ty nezodpovězené zneviditelnili.
"Snažila jsem se odpovědět na ty věcnější a zajímavější," dodala k tomu Tvrdková.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, paní Tvrdková, rád bych využil této příležitosti se vás otevřeně zeptat: Jsem živnostník a v současné chvíli vymáhám cca 15 exekucí u několika exekutorských úřadů. O některých se mi nedaří zjistit žádné informace ani aktuální stav, zatímco jinde mám dluh již vymožený, tak jinde se mnou nechce nikdo ani hovořit. Mám podezření, že se v nich nic neděje, dvě exekuce mám dokonce u vašeho úřadu, ale stabilně mi u Vás nikdo nezvedá telefon a nekomunikuje, to platí i o emailové komunikaci. Jsme bezradný bylo by možné dostat kontakt na někoho, kdo mi ve věci pomůže, alespoň za váš úřad? Děkuji, Vlastimil Prokop Liberec
Jana Tvrdková
Pane Prokope, u nás určitě žádnou exekuci nemáte, v ostatních případech využijte svého práva nahlédnout do exekučního spisu. To můžete udělat kdykoliv i bez předchozího ohlášení v úředních hodinách exekutora. Pokud jste v pozici oprávněného, musíte vědět, kterého exekutora jste navrhl provedením exekuce.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, prosím o sdělení zda a do kdy je exekutor po zániku exekuce povinen odblokovat na katastru nemovitosti. Zjistil jsem, že to exekutoři často vůbec nedělají a provedou to až na urgenci povinného. Je tam tedy nějaký termín? Děkuji
Jana Tvrdková
Exekutor má povinnost odblokovat majetek bezodkladně po skončení exekuce. Pokud tak neučinil, může to být z toho důvodu, že exekuce např. dosud není v právní moci.
Čtenářský dotaz
Dobrý den,proč já jako věřitel mám mít přiděleného exekutora třeba pomalého a neschopného jen proto ,že má dlužník trvalý pobyt v jeho okrese?Proč si nemůžu vybrat toho kdo mi dluhy vymůže rychle a kvalitně byť z druhého konce republiky? děkuji Dana
JUDr. Jana Tvrdková
O tom, zda-li bude zaveden princip teritoriality nerozhodují exekutoři, ale politici, bude tedy záležet na vůli zákonodárce, zda-li v oblasti exekucí převáží hledisko ochrany dlužníků či ochrany věřitelů. Dosud jsem nezaznamenala stížnosti věřitelů, že by jim vadila příslušnost soudů určovaná podle bydliště dlužníka. Ani bych se snad nechtěla dočkat situace, kdy by si velcí věřitelé nárokovali svého soudce, svého státního zástupce, svého policistu ... Ale kdo ví, možná se jim to jednou podaří v Parlamentu prosadit.
Čtenářský dotaz
Ještě jednou dobrý den, na základě vyhl.č.330/2001 Sb. pokud exekutor upustí od exekuce, snižuje se odměna dle par.6 na 50%. Snižuje se i minimální částka odměny na 1500 Kč? Nebo to pak je 7,5% z vymožené částky, minimálně 3000 Kč? Děkuji za odpověď
Jana Tvrdková
Nikoliv, minimální odměna exekutora v případě, že povinný "dobrovolně" zaplatil do 15 dnů ode dne doručení výzvy exekutora, činí 1500,- Kč.
Čtenářský dotaz
Dobrý den. téměř každý den slyším v médiích, jací jsou exekutoři zloději a nenažranci. V celku jejich nepopularitu mezi veřejností chápu, obvzlášť když v televizi ukazují stále to samé. Chudák dlužník který nesplácí svůj dluh... Co ale věřitel? Pokud se exekutorům sníží náklady, budou schopni poskytovat stejně kvalitní služby nebo pohledávky věřitele budou na exekutorských úřadech ležet ladem bez šance na jejich vymožení?
JUDr. Jana Tvrdková
Souhlasím s vámi. Určitě je potřeba hledat rovnováhu mezi výší vymáhané pohledávky a výší nákladů spojených s jejím vymáháním a eliminovat tak rozbujelý byznys s bagatelními pohledávkami, ale zároveň při tom trvale apelovat na respektování zásad právního státu, nenavádět dlužníky k dojmu, že neplatit dluhy se vyplácí. Byl to totiž vždy dlužník, kdo vyvolal protiprávní stav, kvůli němu je potřeba vést soudní a následně i exekuční řízení, a je to věřitel, který čeká na své peníze, jehož právo bylo primárně porušeno. Na druhou stranu i věřitel musí být obezřetný při své podnikatelské činnosti, žalovat své splatné pohledávky včas.
Čtenářský dotaz
Zjistila jsem, že moje 80. letá maminka zapomněla zaplatit inkaso, možná opakovaně a vznikl jí nedoplatek na účtu za telefon. Vymáhaná částka (asi 1.550 Kč)byla předána firmě se touto činností zabývající. Rádi bychom tuto částku zaplatili, ale bylo nám řečeno, že už toto vymáhání nelze zastavit. Co můžeme udělat, aby nebyly zbytečně zatěžovány instituce vymáhající dluhy, soudy atp. a moje maminka v 80 letech neměla stresové stavy, že někomu něco dluží. Děkuji za odpověď.
Jana Tvrdková
Pokud se nemůžete dopátrat, kdo dluh vaší maminky aktuálně řeší, lze dlužnou částku složit do soudní úschovy.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, já jakožto věřitel mám dotaz ohledně zavedení Teritoriality. Proč bych měl dávat své pohledávky danému exekutorovi v daném okrese či kraji, když je naprosto neschopný. Stále se v našem státě oháníme demokracií, tak snad má každý právo si zvolit daného a kvalitního exekutora sám. Děkuji za odpověď
Jana Tvrdková
Exekutor vykonává přenesenou státní pravomoc, je to tedy stát, kdo nesmí dopustit, aby byl nějaký exekutor neschopný, jak uvádíte. V našem právním systému je každému zaručeno právo na zákonného soudce, mám za to, že tomuto principu by odpovídalo i právo na zákonného exekutora.
Čtenářský dotaz
Jako věřiteli se mi nelíbí, že při zavedení územního principu, budu muset dávat své případy exekutorským úřadům, které nemají zkušenosti se zvládnutím většího objemu pohledávek. Jak dokáže např. Váš úřad, který se nedokázal výrazněji prosadit v současném tržím prostředí, zvládnout přísun třeba několika tisíc pohledávek? Dokážete zajistit odpovídající služby nově vzniklým klientům, když je dosud kvality Vašeho úřadu a Vaší práce nedokázali nijak oslovit?
JUDr. Jana Tvrdková
Jak vyplývá z mé předchozí odpovědi Láďovi, nepovažuji uplatňování tržních principů v oblasti přenesého výkonu státní pravomoci za správné. Můj úřad nemá zapotřebí provádět akviziční činnost, soustřeďuje se na řádné provádění exekuční činnosti a tomu odpovídá i naše úspěšnost při vymáhání.
Čtenářský dotaz
Dobrý den paní Tvrdková, sleduji velkou kampaň proti exekutorů, která v poslední době probíhá a souhlasím, že částečně si za ni mohou sami. Nicméně jako věřitele, který se již několik let marně snaží vymoci svoje pohledávky z obchodní činnosti, mě velmi znepokojuje, že vy, jako prezidentka exekutorů, stojíte na straně dlužníků, ustupujete jim, litujete že platí vysoké náklady a neustále vymýšlíte, jak práva věřitelů co nejvíc potlačit. Nevím co vás k tomu vede ale já bych rád věděl, co děláte pro mě jako věřitele, který chce dostat svoje peníze zpět a který je naopak pro rasantní postup při vymáhání pohledávek. Jak posilujete moje práva dostat zpět své peníze? Nebo jste tady jen pro dlužníky a jejich pohodlí a komfort? Děkuji za odpověď, M.K.
JUDr. Jana Tvrdková
Pane Koubku, v mém úřadu evidujeme téměř 50% úspěšnost při vymáhání pohledávek věřitelů. Pokud zatím máte možnost vybrat si exekutora dle své volby, jsem vám k dispozici. Ale teď vážně, kampaň proti exekutorům vedou média, souhlasím s vámi, že to vypadá tak, že se všichni zastávají dlužníků. Vím to z vlastní zkušenosti, o objektivní, vysvětlující vyjádření média většinou nemají zájem. Možná že by bylo dobré, kdyby se i věřitelé v médiích více hlásili o svá práva.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, paní exekutorko, myslíte si, že je možné v české společnosti změnit vnímání exekutorů? Docela se divím, že se tolik fandí např. chronickým dlužníkům. Jako příklad uvádím neplatiče pokut za černé jízdy MHD. V televizi z něj udělali mučedníka a z exekutora, který pokuty vymáhal byla rázem neukejaná hyena. Copak je normální být neplatičem? Jak jinak než tvrdým postupem se dá z takového chronických neplatiče vydobýt právo? Máme si opět začít zvykat, že domoci se práva bude opět složité? Děkuji.
JUDr. Jana Tvrdková
Vím, že na negativním vnímání soudních exekutorů veřejností máme sami veliký podíl, nicméně jsem ještě nikdy nezaznamenala, že by se některý z ministrů spravedlnosti či jiných vládních představitelů naší činnosti zastal, vysvětlil veřejnosti, že výkon rozhodnutí není svévole exekutorů, ale ústavou zaručená podmínka fungování právního státu, že trvat na dodržování smluvních závazků a respektování soudních rozhodnutí je legitimní, že exekutoři svým nelehkým povoláním přispívají k právním jistotám v naší společnosti.
Čtenářský dotaz
Hlavní nedostatek exekucí je dnes to, že se ani nedozvím, že mám dluh. Soud vynese rozsudek a ani náhodou se neobtěžuje poslat informaci o tom, že mám nějaký dluh(pošle platební rozkaz na již neexistující adresu). Exekutor pak ale nemá problém s tím mě najít pár dní po vynesení rozsudku.Z dluhu 100kč se najednou vyklube 15000kč. To mi příjde slušně řečeno nemorální.
JUDr. Jana Tvrdková
V ČR je téměř 100% gramotnost, o svém dluhu by měl každý občan vědět. Každý má možnost v Centrální evidenci obyvatel uvést takovou adresu, na které si bude vyzvedávat poštu. Toto dosud není povinnost, ale právo každého občana. Pokud vám soud doručuje na adresu, kde si poštu již nepřebíráte, nemáte možnost se o obsahu doručované písemnosti nic dozvědět, sám se tak zbavujete možnosti podat odvolání. Soud je od toho, aby nalézal právo, nemá povinnost hledat účastníky řízení.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, včera jsem četl v novinách, že máte jen několik stovek exekucí ročně. Jestli to vypovídá o Vašich vymáhacích kvalitách, tak upřímně lituji, že nemám exekuci u Vás...
Čtenářský dotaz
Dobrý den, mám ve svém bytě podnájemníky, kteří jsou v exekuci. Jak mám zajistit, aby mi během exekuce nebylo zabaveno vybavení bytu, které jsem nájemníkům na základě nájemní smlouvy nechal?
JUDr. Jana Tvrdková
Především vy sám nahlédnutím do Centrální evidence exekucí můžete zjistit, zda-li na vašeho podnájemníka je či není vedena exekuce, pokud ano, bude na vašem uvážení, zda-li uzavřete podnájemní smlouvu. Pak si můžete vymínit, že taková smlouva, kterou pronajímáte i vybavení bytu, bude v bytě umístěna na viditelném místě. Doporučovala bych, aby podpisy na takové smlouvě byly úředně ověřeny, aby později nemohl nikdo namítat, že byla antidatována.
Čtenářský dotaz
Paní Tvrdková, proč berete svobodnému člověku jeho právo si zvolit svého exekutora? Máte snad pocit, že věřitelé jsou neschopní se rozhodnout, který exekutor je schopný, využívá všechny zákonné způsoby exekuce, a který je neschopný, nedá se k němu dovolat, jenom sedí na zadku a čeká, co se mu náhodou srazí samospádem z kanceláře? Máte snad pocit, že jsme stádo ovcí, kterému VY můžete rozkazovat, tuto exekuci dáš ke mě, protože já jich mám málo?!! Vzhledem k počtu exekucí u Vašeho úřadu je mi zcela jasné, proč advokáti jako profesionálové v oboru si Váš úřad nevybírají a pověřuji raději Vaše SCHOPNÉ KOLEGY? Osobně mám z podnikatelské oboru - doprava - hodně dlužníků, ale Vám bych nesvěřil jedinou exekuci! Nikdy jsem neslyšel, že by jste jezdila postihovat dlužníky do jejich domu, aby na kolenou prosili, že to zaplatí! Já taky musím platit své zaměstnance a z takových lidí je mi zle! Takoví podvodníci nevyužívají svoje účty, nemovitosti mají dávno přepsané na příbuzné, peníze řeší v hotovosti, a pokud tohle nevíte, je mi Vás líto! A je mi i zle z toho jak chráníte dlužníky! Pro věřitele jste VY neudělala nic, podle mě jste závistivá, že jiní exekutoři jsou schopnější, úspěšnější v hledání dlužníků, a takovým VY chcete sebrat jejich kolkrát těžce vydělané odměny!
JUDr. Jana Tvrdková
Filipe, jako byste mi pokládal otázku z počítače nějakého schopného exekutora! Máte pravdu, mí vykonavatelé se skutečně v terénu nechovají tak, aby je musel někdo prosit na kolenou. Exekuce totiž nejsou trest, ani výkon neomezené moci, exekutor i jeho zaměstnanci musejí při provádění exekucí respektovat zákonná ustanovení. To je možná ten důvod, proč jste o mě v této souvislosti dosud neslyšel.
Čtenářský dotaz
Jsem rád, že jsou exekutoři, neb dluhy se mají platit. Ale za čtyři pokuty v MHD v částce 650 Kč je nehoráznost účtovat si za každou zvlášť 7500 Kč exekutorovi. Mimoto je tu problém s tím, že pošta se sice snažila soudní rozhodnutí doručit, ale dlužník je v nemocnici, v cizině a někdo mu vybere schránku - nebrání se tedy zaplacení, ale o dluhu neví. Proto se ptám: kde jsou prostředky, jak zjistit své dluhy a zaplatit je před exekucí a jak postupovat v případě, kdy exekutor obchází doporučení komory o sdružování dluhu do jednoho případu. Děkuji za odpověď
JUDr. Jana Tvrdková
Souhlasím s vámi, je potřeba hledat rovnováhu mezi výší vymáhané pohledávky a výší nákladů spojených s jejím vymáháním. Ale jak je vidět, je potřeba stále vysvětlovat, že náklady exekuce tvoří i náklady věřitele, které musel vynaložit na vymáhání svého nároku u soudu (soudní poplatek, odměna advokáta)i u exekuta (opět odměna advokáta. Z toho všeho ještě profituje stát 20% DPH. Neustále se hledají řešení, jak ulevit chudákům dlužníkům, jak snížit náklady exekuce. Ale nejlevnější je prostě dluhy nemít, platit je včas,zvlášť dokud jsou ještě relativně malé, chovat se zodpovědně. Toto jednoduché sdělení je však mediálně naprosto nezajímavé.
Čtenářský dotaz
Reaguji na Vaši odpověď. Srovnáváte soudce a exekutory, soudci jsou placení státem, kdežto exekutoři si na sebe vydělávají sami. Začne tedy exekutory nově platit taky stát za výkon jejich funkce? pokud ano, nedojde k destrukci současného systému vymahatelnosti práva v ČR, když je nyní založen na ekonomické zainteresovanosti exekutora? Proč by pak exekutor něco dělal, když bude placen jen za svou funkci, kdo bude dohlížet na to aby,případy řešil správně, jaké bude měřítko a kdo ho stanoví? A pokud ho stát platit nebude a náhodou bude mít ve svém obvodě samé nemajetné dlužníky, to pak zkrachuje a jeho úřad bude zrušen?
JUDr. Jana Tvrdková
Exekutor patrně vždy bude honorován podle toho, co vymohl, ať už vymáhá na území celé republiky nebo na území okresu, finanční zainteresovanost exekutora na úspěšném vymožení pohledávky oprávněného bude vždy zachována. Představa, že by se stát nějak finančně podílel na zabezpečení chodu exekutorských úřadů, je zcela lichá.
Související
Newsletter

Byznys

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením k newsletteru beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru