Spořitelna mění přístup ke klientům a viditelně je rozdělí podle příjmů. Pro lidi, kterým na účet chodí více než 30 tisíc korun měsíčně, začne od října na 138 vybraných pobočkách fungovat pod značkou „Blue“. 

Pod novým brandem jim v oddělených sekcích bude nabízet jiné služby, než jsou určeny pro masový trh. Osobního bankéře, lepší úroky na úvěrech a spoření, servis profesionálů na telefonu a po mailu nebo platební karty s concierge asistencí – například vstup do VIP salonku na pražském letišti, rezervaci oblíbených restaurací nebo donáškovou službu.

Tato změna čeká i 300 tisíc současných klientů České spořitelny, kteří už využívají službu osobní bankovnictví. Přístup k ní totiž mají i ti, kteří ve spořitelně mají úspory a úvěry nad půl milionu korun. 

Nové logo bude na cedulích u vchodu do poboček a také uvnitř, kde bude klienty upozorňovat, v jakém místě svou banku najdou. Spořitelna plánuje, že při nasazení nového loga pro ně vyčlení i část výloh, aby klienti na první pohled poznali, že právě na této pobočce je Blue přítomna. 

Jiné banky mají pro klienty vyšší střední třídy také podobné služby, ale žádná z nich je dosud takto viditelně nevyčlenila.

„Chceme, aby služby pro movitější klienty a ty pro masový trh byly vnímány jako dvě banky,“ říká Aleš Karo, obchodní ředitel osobního bankovnictví České spořitelny. „Pro movitější aktivní lidi se nám podařilo postavit úspěšný model obsluhy prostřednictvím osobních bankéřů i digitálních služeb, ale mimo klienty České spořitelny se o tom moc neví. Spuštěním nové značky bychom to chtěli změnit,“ říká Aleš Karo, obchodní ředitel osobního bankovnictví České spořitelny.

Už teď má podle něj tato část České spořitelny k dispozici 400 osobních bankéřů a hodně investuje do jejich dalšího vzdělávání. „Součástí jsou i služby investičního experta, který je připravený radit i těm, které investování živí,“ tvrdí Karo. „Jsme lídry v masovém trhu a chceme být i lídry pro klienty vyšší střední třídy,“ nastiňuje cíle banky.

O lidi s nadprůměrnými příjmy se banky přetahují, protože jsou pro ně větším zdrojem výnosů – tím, že častěji potřebují zhodnotit volné peníze, jsou ochotnější je investovat nebo se víc pojistit proti různým rizikům. Přes bankovní produkty se také více zajišťují na stáří.

Podle Petra Kříže, experta na finanční sektor poradenské společnosti PWC, v Česku do této kategorie klientů spadá zhruba jeden milion lidí a spořitelna si z nich chce ukousnout větší podíl. „U veřejnosti je ale spořitelna stále zapsaná jako banka, kde má účet devět z deseti lidí. Žádné speciální služby od ní proto nečekají. Jestliže se rozhodla spustit pod novým logem banku pro movitější, tak je to logická reakce na toto vnímání,“ říká Kříž.

Také v Evropě retailové banky jako spořitelna zavedly nové značky. Prodávají tak ale své služby privátního bankovnictví, které je určeno lidem s milionovými majetky. Ty už spořitelna před dvěma lety začala obsluhovat pod značkou Erste Premier a pro ty nejbohatší ještě dřív spustila služby Erste Private Banking.

Rozškatulkování klientů na pobočkách je pro spořitelnu citlivé téma. Už když před dvěma lety začala stavět separátní obsluhu a produkty pro movitější klientelu, zvažovala je nabízet pod jinou značkou. S Českou spořitelnou se řada Čechů neztotožňuje. V obavě, že by nový název mohl poškodit její image na klíčovém masovém trhu, se ale rozhodla používat obecně používaný název – osobní bankovnictví České spořitelny.

„Nyní jsme dospěli k názoru, že pro náš koncept služeb osobního bankovnictví zvolíme jinou značku. Od spořitelny ji ale úplně neodpoutáme. Blue bude totiž stále využívat infrastrukturu spořitelny, a i z toho důvodu jsme ji svázali s červeným „S“ s tečkou, které je v logu České spořitelny,“ říká Josef Havelka, marketingový ředitel banky.

Zcela oddělené od spořitelních poboček budou pouze dvě samostatné pobočky Blue – v Dejvicích a v Brně. Spořitelna nechce zvyšovat náklady na provozování nové banky, aby mohla mít zajímavé ceny pro její klienty.
„A proč právě Blue? Blue je značka, která vzbuzuje emoce, je to mezinárodní pojem a připadá nám, že je spojován s pocitem otevřeného prostoru a nové příležitosti,“ říká Havelka.

Podle sociologa Jana Hermanna i v české rovnostářské společnosti nová značka spořitelny pro movitější klienty banku nepoškodí: „Vyvinutí speciálního brandu s vlastní distribucí a produktem je jev, který se nejdřív prosadil v automobilech a pak i v dalších odvětvích. Typický klient spořitelny se nad tím vůbec nebude zamýšlet. On do ní chodí kvůli její silné značce.“

S nasazením banky Blue se objeví další služby, jako je nedávno zavedený virtuální bankéř pro lidi, kteří nemohou či nechodí na pobočku. Je pro ně nově možné mít bankéře na telefonu nebo e-mailu. Za nakoupené služby bude Blue zlevňovat současnou cenu osobního konta ze 120 korun měsíčně až na nulu.

Z pátečních Hospodářských novin

ctete patek