Tatra

Vznik: 1850; jako akciová společnost od dubna 1992

Sídlo: Kopřivnice (Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín)

Výrobní program: těžká nákladní vozidla pro civilní i armádní sektor

Vedení (generální ředitel a předseda představenstva): Ronald Adams

O potížích kopřivnické Tatry informuje server Ekonom.cz s tím, že soudní exekutor David Koncz z Exekutorského úřadu Cheb vydal exekuční příkaz. Ten se týká prodeje podniku Tatra, a.s.

Dražební jednání se má konat dne 15. března v sídle Exekutorského úřadu Cheb. Exekutor stanovil cenu podniku na zhruba 300 milionů korun. Dražební jistota činí sto milionů.

Předseda představenstva a generální ředitel Tatry Ronald Adams uvedl, že kroky podniknuté věřitelem jsou legálním způsobem, jak přimět současné akcionáře, aby se vzdali podílů ve společnosti Tatra. „Toto se nedotkne pracovních činností, zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů společnosti Tatra. Je to záležitost mezi věřiteli a skupinou akcionářů,“ dodal Adams s tím, že automobilka má nyní od zákazníků objednávky na pět měsíců dopředu.

Předsedou představenstva firmy Composite Com je podle obchodního rejstříku podnikatel Jaroslav Strnad. Jeho jméno figuruje rovněž ve společnosti Excalibur Army, jež se zabývá obchodem s vojenským materiálem. Podle zdroje týdeníku Ekonom, který si nepřál být jmenován, patrně stojí za exekucí na Tatru právě snaha vedení firmy Excalibur Army dostat se tímto způsobem do kopřivnické automobilky.

„Potvrzujeme, že jsme v postavení věřitele vyvolali dražbu na majetek společnosti Tatra za účelem uspokojení našich pohledávek,“ sdělil Ekonomu Andrej Čírtek, mediální zástupce společnosti Composite Com. „Tuto cestu jsme zvolili, protože povede k rychlému řešení situace výhodnému jak pro nás jako věřitele, tak i pro podnik samotný,“ dodal. Věřitel má podle něj nejvyšší zájem na tom, aby Tatra nepřetržitě pokračovala ve výrobě a řádně plnila nasmlouvané zakázky i veškeré své další závazky včetně závazků vůči svým zaměstnancům, což se také děje. Tatra se nemusí obávat ani o běžící provozní financování, které není chystanou dražbou ohroženo.

„Od dražby očekáváme, že přivede do Tatry kapitálově silného vlastníka, který plně uspokojí naše pohledávky. Zároveň dražba přinese informaci o tržní hodnotě firmy. Nový vlastník ze zákona převezme všechny závazky související s podnikem, zaměstnance i veškeré smluvní vztahy. Výsledkem by tedy mělo být především nepřerušené fungování podniku, jehož významu pro český průmysl i pro zaměstnanost v regionu jsme si plně vědomi,“ prohlásil Čírtek, který v minulosti působil jako mluvčí ministerstva obrany.