Nové kmitočty, které se uvolní po ukončení analogového televizního vysílání, vydraží stát příští rok operátorům, kteří na nich budou stavět sítě určené pro vysokorychlostní mobilní internet čtvrté generace. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce, aby měli povinnost nejdříve pokrýt venkov, kde je nabídka internetového připojení omezená.

Až poté budou moci se svou sítí přijít do větších měst či do okresů, kde je už nyní nabídka dostatečná.

"Základním principem je, aby operátor, který kmitočty získá, směl pokrýt každou jednu hustě obydlenou oblast teprve až potom, co pokryje populaci jednoho venkovského okresu. Do Prahy bude smět teprve potom, co signálem pokryje nejméně polovinu všech řídce obydlených regionů," uvádí ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.