Zakladatelé nadačního fondu Klíček manželé Markéta a Jiří Královcovi na sklonku léta 1997 dostali pro nadaci darem starou vesnickou školu se zahradou v Uhlířských Janovicích ve středním Posázaví a začali budovat dětský hospic. 

V roce 2004 skončila náročná rekonstrukce staré školní budovy a ta začala sloužit rodinám s těžce nemocnými dětmi. V mnoha ohledech se přiblížila prvotní představě otevřeného domu, který nabízí především tzv respitní, tedy odlehčovací péči pro rodiny s nemocnými dětmi.