Společnost New World Resources (NWR) se snaží zbavit svého vysokého zadlužení. Jedná dál s věřiteli o restrukturalizaci, s částí z nich se již dohodla na upravených podmínkách.

Pokud by ale nakonec nezískala podporu dalších věřitelů, dostane se do hry jako krajní možnost i prodej černouhelných dolů OKD. Stejná situace platí i v případě polské části NWR Karbonia. Prodej by mohl nastat v případě, že by se NWR s věřiteli nedohodla do konce září. 

Nyní s revidovaným plánem restruktualizace souhlasí 62 procent držitelů zajištěných dluhopisů a 37 procent držitelů nezajištěných obligací. Aby nové podmínky vstoupily v platnost, je potřeba, aby s nimi souhlasily tři čtvrtiny věřitelů. Pokud se tak nestane, přicházela by v úvahu i krajní varianta prodeje společnosti OKD.