Český stát je vůči podpoře vědy a výzkumu ve firmách vstřícný. Spletitý systém dotací a nejasná pravidla k daňovým odpočtům ovšem jeho efektivitu srážejí.

"Pomohlo by už jen přepsání současných příruček k čerpání úlev tak, aby odpovídaly běžnému jazyku účetnictví," radí ředitel daňového oddělení společnosti Deloitte Luděk Hanáček.

Při žádosti o granty všeho druhu by podle něj firmám ulehčilo život, kdyby existovalo pouze jedno kontaktní místo.