Britská vláda pošle každému daňovému poplatníkovi dopis, ve kterém mu graficky přehledně ukáže, kde jeho daně skončí. Přitom dosud byly tyto informace, také přehledně, dostupné na webu.

Ze srovnání, jak daňové poplatníky informuje britská vláda a česká, vychází kabinet Petra Nečase těžce poražen.