Poklesy akciových i dalších trhů přiměly část investorů, aby se zajímali o investice do půdy, vína či umění. Jsou to zpravidla investice pro trpělivé, často je při nich třeba mít i určitou dávku štěstí. To ale, jak známo, přeje připraveným.

Průměrná cena půdy v Česku postupně roste, při koupi francouzského vína En Primeur Bordeaux se dá za 18 měsíců vydělat i 40 %, zajímavé příležitosti nabízejí také umělecká díla.

Hektar zemědělské půdy v Česku stál v roce 2006 podle Českého statistického úřadu v průměru 46 806 korun. Nyní je podle serveru Farmy.cz nejčastěji za 70 až 150 tisíc korun. Server vychází z úřední ceny podle BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky). Ta odpovídá 80 až 300 % tržní ceny.