Certifikace BREEAM a LEED jsou již několik let standardem takřka u každého nového významného kancelářského a retailového developerského projektu. Navíc mnoho majitelů chce pro své budovy získat certifikát i zpětně − především prostřednictvím metodiky ­BREEAM In Use. Bohužel nájemci při hledání nových prostor většinou nejsou schopni vyhodnotit rozdíly mezi zmiňovanými metodikami a certifikáty.

Hlavním důvodem je to, že vzájemná konkurence mezi systémem BREEAM a LEED nevyvíjí dostatečný tlak na developery a majitele nemovitostí. Výsledkem je, že takřka každé nové kancelářské či obchodní centrum ve středu Prahy dosáhne alespoň na základní stupeň certifikace, aniž by mělo nějaké nadstandardní "zelené" prvky. V případě BREEAM in Use je dokonce systém tak jednoduchý a cenově dostupný, že v mnoha případech pro získání certifikátu ani nemusí dojít k úpravám budovy. Certifikát má pak jen stěží jiný význam než marketingový.

Dalším problémem je také nedostatečné hodnocení ze strany samotných uživatelů budov. Ve většině případů si nájemci při hledání nových prostor vyžádají potvrzení, že budova, o kterou mají zájem, má nějaký "zelený" certifikát. Avšak jen hrstka z nich to stanoví jako povinný požadavek. A pokud ano, nájemci už nerozlišují například mezi nově uděleným certifikátem ­BREEAM Outstanding (pro udržitelný rozvoj vysoké kvality) a ­BREEAM In Use Good (jen základní standard s malým počtem udržitelných prvků). Certifikát se tak velmi často stává jen pouhým políčkem k zaškrtnutí v seznamu požadavků a nájemce se již dále nezabývá tím, jaké udržitelné či energeticky efektivní prvky budova nabízí.

Proč by tedy developeři měli při přípravě nových komerčních budov řešit, jaký typ a jakou úroveň certifikátu získat? Podle mého názoru by měla být certifikace až druhotná. V první řadě by měli developeři zvážit, co je v současné chvíli pro nájemce nejdůležitější.

Hlavními kritérii nadále zůstávají lokalita a dostupnost služeb. Důležitou roli hrají také různé moderní technologie zvyšující pohodlí při užívání prostor a výše provozních nákladů. To vše jde ruku v ruce se zajímavým architektonickým řešením, jež přispívá k dobrému pocitu lidí jak uvnitř budovy, tak při pohledu na dům zvenčí. Pokud se developer primárně postará o všechny tyto věci, "zelený" certifikát získá velmi snadno a zájem nájemců o jeho budovu stoupne zcela přirozeně.

Zodpovědnost tedy leží spíše na nájemcích, aby při hledání nových prostor zvýšili své nároky. S ohledem na současnou míru nezaměstnanosti a příchod mnohem náročnější generace Z na český pracovní trh můžeme očekávat, že při výběru svých budoucích prostor zavedou zaměstnavatelé mnohem přísnější kritéria, aby tak mohli v rostoucí konkurenci přilákat a udržet si pracovní sílu.