V Česku je rozvoj mnoha potřeb veřejného života odkázán na dotace. Hurá? Bohužel? Nechť si každý odpoví podle svého názoru. Pro investice do mateřských škol neboli pro oblast předškolního vzdělávání to platí také. Obrovská poptávka, ke které dochází díky demografickému vývoji, se střetává s relativně malou nabídkou. Navíc předškolní vzdělávání je povinné pro více ročníků, a roste tak potřeba dalších kapacit v mateřských školách.

Jednou z možností pro rozvoj mateřských škol jsou právě dotace. Dříve proudily z Regionálních operačních programů (ROP) a nyní z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na spolufinancování obou programů se podílí Evropská unie.

Soukromé mateřské školy byly dříve diskriminované, protože o dotace z ROP nemohly žádat. Dnes už v IROP mohou žádat vedle obecních školek i školky soukromé, církevní či firemní, a to různých formátů, včetně školek lesních. Školky jsou pro děti a na právní formě žadatele by tedy nemělo záležet.

Mezi dotačními programy ROP a IROP ale panují i další rozdíly a těmi jsou dotační prostředí, administrativa a časový aspekt. Když se připravovalo současné dotační období 2014−2020, rozhodlo se "nahoře", že v rámci efektivnosti a zjednodušení je potřeba udělat téměř vše nově a lépe, přestože současný (tehdejší) systém už začínal fungovat.

Funkční úřady byly nevyužity a vznikly nové. Zkušení úředníci někdy přešli, ale často odešli a na jejich neobsazená místa nastoupili lidé nezkušení, kteří znovu objevují již objevené a učí se už známé. Nezkušenost bohužel vede i k odmítání odpovědnosti či osvědčené praxe.

Takzvaná implementační struktura je dnes více centralizovaná a odpovědi, procesy a rozhodnutí musí vždy korigovat centrum či nadřízený subjekt. Pro žadatele to znamená dlouhé čekání, lhůty a nízkou pružnost.

Zásadně se změnil systém příruček, které dnes mají i několik set stran a mění se podle potřeby či nutnosti legislativy i několikrát během výzvy. Mění se také terminologie. Pro zkušené je to úsměvné, pro nezkušené dogma. Výdaje byly dříve uznatelné, nyní jsou způsobilé. Dříve se podávala monitorovací zpráva o projektu, dnes zpráva o realizaci projektu.

Co mělo žadatelům pomoci v plánování projektů a přípravě dokumentace, je takzvaný harmonogram výzev. Znám malou obec, která plánovala podat projekt do plánované výzvy. Stavební dokumentace na zvýšení kapacity školky se kreslí, ale plánovaná výzva byla z harmonogramu vypuštěna. Obec si tak školku nerozšíří, a protože má projekt vazbu i na projekt zateplení z jiného dotačního programu (OPŽP), neuskuteční asi ani jeden z nich. A celá dokumentace skončí v šuplíku.

Celkově se mi způsob čerpání dotací na mateřské školy, podpora a blízkost žadateli či systém příruček jevily v ROP smysluplnější než nyní. Věřím však, že se situace v programu IROP postupně zlepší a skoro 140 nyní podpořených projektů za necelých 1,9 miliardy korun bude úspěšně dokončeno.