Město Pacov na Vysočině nejlépe uspělo v těžké konkurenci o evropské dotace pro výstavbu mateřských škol − získalo 51 milionů a může začít stavět. O peníze, které přiděluje ministerstvo pro místní rozvoj, se přihlásilo 240 projektů za více než tři miliardy korun, dostane se ale jen na 158 projektů. "Celkově by měly být podpořeny projekty za přibližně 2,5 miliardy korun," řekl Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj.

Ministerstvo vyhlásilo koncem roku 2015 dvě výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání. O dotace mohly do dubna loňského roku žádat nejen obce, ale i soukromé subjekty. Vedle výstavby nových či modernizace stávajících školek se podpora vztahuje i na dětské skupiny.

Úřad žádosti od listopadu postupně hodnotí a vydává rozhodnutí o případném poskytnutí dotace. K polovině března resort schválil 135 projektů na rozvoj mateřských škol, dohromady za 1,9 miliardy korun. Nejvíce dotací poputuje do menších obcí a městysů v Jihomoravském, Středočeském a Olomouckém kraji.

"Dáme školkám zhruba 2,5 miliardy korun, zároveň ale nebudeme vyhlašovat další výzvu, protože prostředky jsou pro tuto chvíli vyčerpány," uvedl Semorád. Neúspěšní žadatelé však podle něho mohou zkusit štěstí ve výzvě pro aglomerace velkých měst, kde je 1,3 miliardy korun, nebo ve výzvě pro projekty směřující do takzvaných místních akčních skupin ve venkovských oblastech.

Dlouhé čekání se mnohým vyplatilo

Na nejvyšší dotaci si z programu sáhne zmíněný Pacov s projektem výstavby nové mateřské školy. Novostavba nahradí starší objekt, který byl už v nevyhovujícím stavu. Kapacita školky se navýší ze 100 na 120 míst.

Pacov začal s přípravou projektu nové školky před dvěma lety, koncem loňského roku město vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele stavby. Nová školka by měla být dokončena příští rok v létě. "Jsme rádi, že jsme s žádostí o dotaci uspěli, ale nese to s sebou vysokou administrativní zátěž. Je to velmi zdlouhavý proces. Žádná dotace není zadarmo," sdělil HN starosta Pacova Lukáš Vlček.

Město nedávno vybralo ve výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby sdružení firem Hora a Metrostav. Proběhla už i demolice původního objektu. Do doby, než se nová školka zprovozní, budou děti v jiné budově. Záměr se řídil podle pravidel zákona o veřejných zakázkách. Vlček v takových případech obcím doporučuje precizní zpracování projektové dokumentace. "Dobře připravený projekt je sice dražší, ale ve finále vám ušetří peníze," podotkl Vlček.

Sedmimilionovou dotaci na nástavbu mateřské školy dostane i obec Semanín na Pardubicku. "Stavba měla původně touto dobou končit, ale žádost o dotaci byla teprve před necelým měsícem schválena," popsala Veronika Navrátilová z firmy IWWA, jež pro Semanín dotaci vyřizuje. Podle jejích slov byla tato obec mezi prvními žadateli o dotaci ze zmíněného programu a kontrola žádosti trvala namísto očekávaných tří týdnů více než čtyři měsíce. Školka po rozšíření kapacity nabídne o 16 míst více, což je pro obec se zhruba 640 obyvateli poměrně velký závazek. Pokud by se kapacita školky neudržela po dobu nejméně pěti let, obec by musela celou dotaci vrátit.

Na zdlouhavé a složité vyřizování dotací si stěžují i další zastupitelé obcí a měst, které Hospodářské noviny oslovily, ale otevřeně o tom nechtějí příliš mluvit. Jsou vděční, že obce i města na dotaci nakonec dosáhly. Jiné, jako například Velký Újezd na Olomoucku, si na stavbu nové školky předem našetřily. Stavba budovy tady bude podle starosty Josefa Jelena hotová do konce dubna a začátkem května by se školka měla otevřít. Starosta Velkého Újezdu počítal i s variantou, že by městys dotaci nedostal. To se ale nestalo a Jelen si program pochvaluje.

Spokojená je i Bohdana Hošková, majitelka společnosti Hopr Group. Její projekt získal téměř 17milionovou dotaci na výstavbu nové mateřské školy v developerském projektu Silo Tower v Olomouci. Na peníze v programu mají nárok i soukromé projekty, ačkoliv mezi žadateli převažují obce a města.

"Tento program se nám nezdál administrativně náročný na zpracování a podmínky dotace byly zajímavé," uvedla Hošková. Stavba školky podle ní začne během následujících dnů a její dokončení je plánováno na polovinu příštího roku. V září 2018 by školka s dvěma třídami po 24 dětech měla být v provozu. Školka doplní služby v sousedství bytových domů a kancelářské budovy Silo Tower.

Fungující systém se změnil k horšímu

Starosta Lukáš Vlček z Pacova upozorňuje na to, že žádosti o dotace vyhodnocují v Centrech pro regionální rozvoje často lidé, kteří nemají praktickou zkušenost s veřejnými zakázkami a stavebním zákonem. "Musíme jim vysvětlovat základní věci, které by měli znát," podotýká Vlček.

Dřívější Úřady Regionální rady podle jeho zkušeností fungovaly lépe. "Systém je teď složitější, vyvolává další náklady v podobě zpracování projektové dokumentace a právního poradenství," dodal Vlček.