CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka svou poslední akvizicí 11 nemovitostí ve střední Evropě posílila svou pozici největšího vlastníka obchodních center a nákupních parků v České republice. Podíl CPI vzrostl na 11 procent, přičemž firma má nemalý náskok před dalšími významnými majiteli zmíněných dvou obchodních formátů z řad mezinárodních společností. Dokládají to aktua­lizované statistiky, které HN poskytla poradenská společnost Cushman & Wakefield.

Žádná jiná firma než CPI v Česku nevlastní tolik nákupních galerií. Nejvíce sahají CPI na paty společnosti Sallerova výstavba a Intercora, jež patří podnikatelům z Německa. Ty však staví a provozují vedle samostatných supermarketů i nákupní parky − uskupení obchodů s levnějším až diskontním zbožím kolem venkovního parkoviště, a nikoli investičně nákladnější nákupní galerie s krytými pasážemi.