Uplynulý rok byl rokem dobrým a úspěšným, i když ne všechno členy Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí potěšilo. Pronajalo se 400 tisíc čtverečních metrů kancelářských ploch. Za pozitivní pokládáme, že zhruba ze 70 procent se jedná o nově uzavřené smlouvy, a nikoli pouze přejednávání a prodlužování již existujících nájemních vztahů.

Naproti tomu bylo v Praze nově dokončeno pouhých 33 400 m2 ploch. Na trhu po recesi minulých let zůstali jen finančně silní a profesionální developeři s dlouhodobou vizí. Společnosti, které staví kvalitní, dobře připravené a promyšlené projekty. Ty ale naráží na nesnáze způsobené neexistencí metropolitního plánu. Chybějí jednoznačná a stabilní pravidla pro projednávání výstavby a schvalování záměru. Naše členy také zaskočily změny ve vedení Institutu plánování a rozvoje.

To vše má vliv na prodlužování stavebního řízení, způsobuje prodražování projekčních prací a ve finále komplikuje výstavbu.

Rozvoj města a výstavba nových kanceláří se odehrávají často v rozvojových a přestavbových územích. Development v brownfieldech je vítaný, neboť dochází k obnově řady původně zanedbaných lokalit. Výstavba vede ke vzniku nových center, veřejných ploch a tím i vybavenosti pro uživatele a občany. Nicméně takové komplexní záměry a jejich realizace vyžadují součinnost všech účastníků územního řízení, podporu města a všech zainteresovaných stran.

Absence metropolitního plánu, pomalý průběh změn územního plánu a legislativa umožňující zdržování procesu povolování staveb neumožňují pružné reagování na poptávku trhu. Například − kdyby se v důsledku brexitu některé mezinárodní firmy či instituce rozhodly přesunout do střední Evropy, Praha nemusí být schopná reagovat a konkurovat třeba Varšavě či Budapešti.

Dobrou zprávou nejen pro odbornou veřejnost je však postupný nárůst důvěry a pochopení mezi staviteli a pražským magistrátem. Za účasti naší asociace se v říjnu setkali zástupci odborné veřejnosti a primátorky Adriany Krnáčové. To vnímáme jako vstřícný krok, který usnadňuje potřebný společný dialog veřejného a soukromého sektoru.

Loni se v Praze dokončilo jen málo nových kanceláří, což logicky vedlo ke snížení neobsazenosti na zhruba 11,7 procenta. Jsme tedy na zdravém základě. Do hledáčku nájemců se dostaly i starší objekty.

Očekáváme, že v roce 2017 se dokončí 180 000 m2 nových moderních kancelářských ploch. Určitě se nejedná o nějak závratné číslo. Ve srovnání s desetiletým průměrem 144 tisíc metrů čtverečních a minimální nabídkou v roce 2016 by trh unesl více. Lze očekávat soupeření mezi jednotlivými developery. Z toho ve finále nejvíce vytěží samotní nájemci, kteří nadále budou udržovat mírnou převahu v jednáních, jak tomu bylo doposud. V případě kanceláří střední a nižší kategorie může nájemné i mírně klesat z důvodu konkurence mezi pronajímateli v tomto segmentu. Tento trend bude nejvíce patrný v centru Prahy.