Průmysl 4.0, tedy čtvrtá průmyslová revoluce, je tu. V dalších letech bude klíčovým hybatelem globálního růstu. Strategický investor by se v novém světě měl rychle zorientovat a upřít svoji pozornost na některou z oblastí, které Průmysl 4.0 definují.

Tou nejviditelnější je digitalizace procesů − od skladového managementu, komunikace s klienty a správy dokumentů až po plně autonomní výrobní roboty s umělou inteligencí pracující v "chytrých továrnách". S digitalizací jsou nedílně spojeny také internet věcí a práce s velkými daty. Zajímavá může být i kustomizace produktů, dnes spojená zejména s rychle rostoucím trhem 3D tisku.

Lídry v zavádění řešení Průmyslu 4.0 jsou vyspělé země − USA, Německo, Japonsko. Nemalou roli hraje také Čína. Podle nedávné studie PwC by výrobci měli do inovací spojených s Průmyslem 4.0, zejména s digitalizací, globálně investovat zhruba pět procent svých zisků. To je nezanedbatelných 907 miliard dolarů do roku 2020.

Jako investor se zaměřte na akcie společností z vyspělých trhů. Z pohledu sektorů především na IT sektor, který bude z digitalizace nejvíce těžit. Z pohledu výrobců pak na velké výrobní společnosti s dostatečným kapitálem a chutí utrácet jej za inovace.