Nástup masivně rozšířené průmyslové digitalizace, automatizace a robotizace − často označovaný populárním termínem Průmysl 4.0 − představuje pro podniky obrovskou příležitost. Je pro ně ale také velkou hrozbou, pokud nově příchozí trendy nedokážou včas podchytit. Pro řadu firem je značně obtížné zapracovat digitalizaci do samého jádra svého obchodního modelu a úspěšnému využití všech příležitostí mnohdy brání i nepřipravené legislativní prostředí. Perspektivám digitální transformace společností se věnovalo setkání EY Executive Breakfast, které se konalo 31. května v Praze.

Samotný jev robotizace a automatizace přitom není v ekonomice nic nového. Tyto modernizační trendy se prosazují izolovaně už desítky let. "Počátky strojového učení můžeme vystopovat až 20 či 30 let dozadu," připomenul na konferenci Laurence Buchanan, partner EY.

To, co činí současnou situaci re­voluční, je teprve kombinace a vzájemné posilování různých prvků digitální revoluce, od robotizace přes umělou inteligenci až po strojové učení. "Pointa je právě ve spojení jednotlivých technologií," tvrdí Buchanan. "Není možné odtrhnout jedno­tlivé technologie od sebe a myslet si, že jedna z nich je ta hlavní," dodává.

Konference EY

Konferenci EY Executive Breakfast uvedla Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v ČR a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy. Mezi další řečníky patřili (zleva) Laurence Buchanan, partner EY pro oblast digitalizace, který zodpovídá za region Evropy, Ameriky, Indie a Blízkého východu, John Ford, šéf digitálního hubu společnosti General Electric v Maďarsku, a Petr Knap, vedoucí partner EY pro digitalizaci v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Dobrým příkladem je právě strojové učení a umělá inteligence. Ty by prakticky nemohly fungovat bez dostatečného množství vstupních dat. Nástup internetu věcí a digitalizace podniků však tyto vstupní informace umí generovat v obrovském množství. A právě v kombinaci s nimi pak oba jevy mohou naplno rozvinout svůj potenciál.