Blake Moret, výkonný ředitel Rockwell Automation, globální jedničky v průmyslové automatizaci, vidí továrny budoucnosti jako místa, kde monotónní fyzickou práci převezmou roboti a "chytré" stroje. Díky průmyslovému internetu věcí - propojení čidel ve strojích s inteligentními řídicími systémy - dokážou firmy snížit výpadky a zlepšit plynulost výroby. Tedy za méně peněz vyrobí více. To ale přinese nové nároky na dělnickou profesi - lidé ve výrobě se budou muset více učit a se samotnou silou svalů si už v továrnách nevystačí.

"Bude těžší rozpoznat dělníka z provozu od manažera, protože oba budou velkou část pracovní doby sledovat nějaké údaje na obrazovce," říká Moret v exkluzivním rozhovoru během slavnostního otevření nového pražského sídla firmy.

HN: Jak byste popsal současnou situaci v oblasti výrobní automatizace?

Co se týče budoucnosti, je dnes v naší oblasti hodně optimismu. V mnoha částech globálního průmyslu, například v těžbě surovin, stejně tak jako v průmyslu, který je bližší retailovým zákazníkům, je stále mnoho příležitostí ke zvýšení efektivity. Průmyslové firmy po celém světě si uvědomují, že mají-li soutěžit s velmi vyspělou globální konkurencí, potřebují pokročilé výrobní procesy, technologie a velmi kvalifikovanou pracovní sílu. Pracovní síla je možná ta nejkritičtější oblast.

HN: Rockwell Automation má aktivity nejen v USA a v Evropě, ale i v Asii. Je nějaký region, kde jsou pro rozvoj automatizace větší příležitosti než jinde?

Velké příležitosti jsou ve všech regionech. V USA vidíme mírný nárůst ve výrobní aktivitě, současná administrativa Donalda Trumpa je hodně optimistická, co se týče vytváření konkurenčního prostředí pro domácí výrobu. V Asii zase narůstá střední třída a to pomáhá spotřebnímu průmyslu - lidé chtějí mít dostatek pitné vody, chtějí si koupit auto, chtějí mít větší výběr potravin. V Evropě se zase vyrábí stroje, které jdou do celého světa… Ale jak vidíte, investujeme i v regionu střední Evropy. Tento měsíc otevíráme naše nová sídla v Praze, v Katovicích a v Karlsruhe. Rosteme tu, protože je pro nás velmi důležité být blízko našim zákazníkům.

HN: Je podle vás reálná naděje na to, aby se výroba vrátila zpět do USA, jak to chce prezident Trump?

Zatím nevidíme moc případů, že by někdo někde zavíral továrny, aby přenesl výrobu do USA. Vidíme spíš firmy, které pozdržely plány na přesun výroby z USA, nebo tyto plány snad dokonce ruší. Také vidíme americké firmy, které mají aktivity po celém světě, že investují v USA, protože spotřebitelská ekonomika je tam stále velmi silná.

HN: Takže nejste přesvědčený, že se nové administrativě podaří vrátit výrobu do USA…

Nevidíme zatím nějaký velký návrat výrobních pracovních míst. Je ale důležité si uvědomit v případě pracovních míst ve výrobě, že když se firmám podaří úspěšně zavést nové technologie a když budou mít vzdělanou pracovní sílu, která s těmito technologiemi bude umět pracovat, jejich byznys bude vzkvétat - budou úspěšnější, dostanou se k většímu podílu na světovém trhu a porostou. A tím budou potřebovat další zaměstnance. Ziskové firmy budou pak investovat do nových oblastí byznysu a to bude vyžadovat další lidi. A pak je tu multiplikační efekt těchto nových pracovních míst.

HN: Pro firmy nejen u nás, ale obecně v celé Evropě je stále větším problémem nedostatek odborníků v oblasti informačních technologií. Jak se na to díváte vy?

Sbližování IT a provozních technologií vyžaduje, aby větší počet pracovníků měl znalosti v oblasti IT. Aby lidé tyto schopnosti měli, aby měli zájem o pozice v oblasti technologií a aby tyto poznatky byli schopni aplikovat ve výrobě, je třeba začít brzy. Je důležité studenty vést k technickým oborům už od raného věku. Máme jistý dluh v tom, jak jsou pracovní pozice ve výrobě vnímány.

Na straně výrobců je zase důležité vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání zaměstnanců. Bez ohledu na to, jak je daný člověk chytrý a schopný, když opustí školu, musí dostávat další školení během své pracovní kariéry. Pracovní kariéra trvá mnoho let a nelze si vystačit jen s tím, co jste se naučili, když vám bylo dvacet. Ve třiceti musí takový pracovník získat další vzdělání a ve čtyřiceti další, protože zavádění nových technologií je kontinuální proces.

HN: V České republice zaměstnáváte přes sto odborníků, také spolupracujete s ČVUT. Jaký vidíte potenciál českého pracovního trhu?

Studenti, kteří vycházejí z místních technických univerzit, pracují pro úspěšné firmy, české nebo nadnárodní. A aby univerzity mohly velmi úzce spolupracovat s těmito firmami, je třeba přizpůsobovat osnovy požadavkům firem. Partnerství mezi vzdělávacími centry a výrobci pomáhají školám pochopit, koho firmy hledají a jaká mají očekávání. To je zásadní pro vytvoření prospěšného cyklu, ve kterém studenti s těmi správnými dovednostmi opouštějí školy, dostávají se do dobrých firem a tyto firmy jsou pak díky nim úspěšné. Nabírají další lidi v zemích s talentovanou a vzdělanou pracovní silou. A k tomuto v Praze rozhodně dochází.