V uplynulých letech se internet stal nedílnou součástí života většiny z nás. Využíváme jej pro nejrůznější účely a činnosti. Rozšiřuje obzory i zvyšuje naše schopnosti připojením k širšímu okruhu lidí a vědomostí.

Podobný vývoj probíhá i v průmyslu − stále více využíváme inteligentní stroje, které dokážou komunikovat mezi sebou navzájem. Běžně se začínají uplatňovat zařízení typu elektronických senzorů, jež dokážou "číst" potřebná data o provozovaném stroji. Díky těmto revolučním změnám je výroba bezpečnější, efektivnější a má menší vliv na životní prostředí. Průmyslový internet a cloudové služby navíc zpřístupňují špičkové analytické nástroje i menším výrobním závodům, pro které byly tyto inovace dříve obtížně dostupné.

Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce je současný trend automatizace a datové komunikace ve výrobních technologiích. Představuje kombinaci kyberfyzikálních systémů, internetu věcí a také, jak jej nazýváme v ABB, "internetu věcí, služeb a lidí". Navzájem je propojeno stále více výrobků, systémů, řešení a samozřejmě lidí. Díky stále rostoucímu počítačovému výkonu, paměťové kapacitě a přístupu k informacím a zároveň díky novým technologiím, jako je umělá inteligence, 3D tisk a robotika, jsou možnosti téměř neomezené.

Tento vývoj již přinesl nové koncepty ve výrobě, které se například skrývají pod termíny výrobní závod budoucnosti nebo inteligentní výrobní závod. Internet věcí a robotická automatizace jsou jedním z klíčových prvků tohoto vývoje. Pokud jde o automatizaci, očekává se její zvýšení pomocí robotů pro dosažení lepší bezpečnosti, kvality a produktivity. Nepředpokládám, že by důsledkem byl prudký pokles zaměstnanosti. Opak je ve skutečnosti pravdou − automatizace vytváří nejen více pracovních míst, ale tyto nové pracovní pozice jsou zároveň lepší a bezpečnější. Věřím, že v budoucnu bude stále více lidí a robotů pracovat společně. Příkladem takového pojetí je náš robot YuMi, který dokáže bok po boku spolupracovat s lidmi bez bezpečnostních klecí či jiných zábran.

Na druhou stranu jde čtvrtá průmyslová revoluce ruku v ruce s kybernetickou bezpečností. Vzhledem k exponenciálnímu růstu počtu zařízení, která jsou připojena k internetu, je spolehlivá infrastruktura této sítě naprosto nezbytná.

Rozsáhlý vývoj způsobí revoluci nejen v průmyslu a výrobě, ale téměř ve všem kolem nás. Například i ve fungování domácností nebo ve způsobu nakupování či dojíždění do práce. Můžeme dokonce hovořit o Společnosti 4.0, v níž se technologie stává součástí našeho života.