V uplynulých letech se internet stal nedílnou součástí života většiny z nás. Využíváme jej pro nejrůznější účely a činnosti. Rozšiřuje obzory i zvyšuje naše schopnosti připojením k širšímu okruhu lidí a vědomostí.

Podobný vývoj probíhá i v průmyslu − stále více využíváme inteligentní stroje, které dokážou komunikovat mezi sebou navzájem. Běžně se začínají uplatňovat zařízení typu elektronických senzorů, jež dokážou "číst" potřebná data o provozovaném stroji. Díky těmto revolučním změnám je výroba bezpečnější, efektivnější a má menší vliv na životní prostředí. Průmyslový internet a cloudové služby navíc zpřístupňují špičkové analytické nástroje i menším výrobním závodům, pro které byly tyto inovace dříve obtížně dostupné.