Sdružení CzechInno zahajuje sérii regionálních akcí k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce pod názvem „Kyberneticka revoluce.cz – Průmysl 4.0 v praxi“. Záměrem sdružení je popularizovat téma nastupující čtvrté průmyslové revoluce. V prvním pololetí roku 2017 tak chce v regionálních vědeckotechnických parcích v šesti krajských městech představit, co vlastně Průmysl 4.0 znamená či může znamenat pro běžnou českou firmu a na jaké nejdůležitější změny v oblasti technologického rozvoje, práce s firemními zaměstnanci či v oblasti právních a společenských změn je třeba se připravit.

Série regionálních akcí Kyberneticka revoluce.cz bude zahájena v Plzni 24. ledna, následovat budou akce v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Olomouci, Brně a Ostravě. Každá z akcí bude zahrnovat dopolední teoretickou část s přednáškami a diskuzními panely a expoziční část s praktickými ukázkami všech představených témat, po nichž bude odpoledne následovat fakultativní návštěva v provozu některého z regionálních technologických leaderů s praktickou ukázkou fungování prvků Průmyslu 4.0 v podnikové praxi.

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 využívá vzájemného propojování takzvaných kyberneticko-fyzických systémů a zavádění internetu věcí a služeb jak v průmyslové výrobě, tak i v předvýrobních a povýrobních procesech. Průvodní charakteristikou je vytváření takzvaných digitálních dvojčat, jakýchsi virtuálních obrazů budoucích produktů, které jsou následně propojeny se skutečným fyzickým objektem. Výrobní stroje mají k těmto informacím přístup a podle nich s budoucím výrobkem zacházejí. Výrobky tak obrazně řečeno strojům říkají, co s nimi mají dělat. Logika výroby se tím zcela mění, otáčí. V minulosti měly výrobní systémy nad sebou řídicí systém, který strojům říkal, co mají dělat. Nyní je to opačně – všechny informace o výrobě si vznikající produkt nese na sobě. Stroje poskytují služby, které si výrobky objednávají samy. Díky tomu je možné vyrábět individualizované výrobky s podobnými náklady jako u hromadné výroby.

„O tématu Průmyslu 4.0 se diskutuje na řadě akcí na celostátní úrovni, regiony však mají svá specifika. Jsou pro ně relevantní informace v mírně odlišném rozsahu a složení, s ohledem na tradiční i dynamicky se rozvíjející odvětví průmyslu. Proto jsme se rozhodli vyjet s týmem našich partnerů a odborníků do vybraných českých regionů a informace o nejrůznějších aspektech Průmyslu 4.0 přeložit do běžné řeči firem tak, aby byly dostatečně srozumitelné a v běžné firemní praxi dobře aplikovatelné,“ vysvětluje David Kratochvíl, předseda řídicí rady sdružení CzechInno. „Současně máme za to, že i regiony mají naopak směrem k národní úrovni co nabídnout a mohou se například pochlubit technologickými výdobytky nebo dobrou praxí souvisejícími s Průmyslem 4.0, které mohou být inspirací všem ostatním,“ dodává Kratochvíl.

Přednášky i technologické novinky

Přednášková část akcí zahrne v celkem sedmi blocích úvod do tématu, popis všech jeho konotací a praktické nástroje pro hodnocení digitální zralosti firem, dále fenomény jako je robotika, kybernetika, internet věcí, inteligentní senzorika, rozšířená realita ve firemních provozech či umělá inteligence se schopností samoučení, nové dotační tituly, investiční schémata i možnosti kofinancování prostřednictvím finančních nástrojů. Její součástí budou i tipy na získávání lidských zdrojů potřebných pro rozvíjející se digitalizaci firemního provozu, nové možnosti spolupráce v oblasti distribuce výrobků a organizace navazujících služeb a právní a celospolečenské aspekty všech prezentovaných novinek.

V expoziční části se představí technologické novinky jako virtuální realita, 3D tisk, inteligentní robotické systémy nebo zařízení fungující na bázi vzájemné komunikace propojených zařízení. Účastníci si také budou moci otestovat prostřednictvím on-line hodnotícího modelu digitální zralost své firmy. „Chtěli bychom usnadnit navázání spolupráce tam, kde o sobě potenciální partneři doposud nevěděli, nerozuměli si nebo netušili, že využívají podobných technologických řešení. Proto bychom rádi rozšířili mezi podnikatele v regionech model hodnocení digitální zralosti firem, který sestavila pracovní skupina Svazu průmyslu a dopravy ČR pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách. Ta také neustále rozvíjí explikativní slovníček pojmů souvisejících s Průmyslem 4.0,“ upřesňuje David Kratochvíl.

Pod záštitou ministra

Projekt Kyberneticka revoluce.cz se uskuteční pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a koordinátora digitální agendy ČR Tomáše Prouzy. Hlavními odbornými partnery projektu jsou společnosti ABB Česká republika, HP, IBM Česká republika, Česká exportní banka, Simple Cell a dále Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR a Technologická agentura České republiky.

CzechInno

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání. Organizuje soutěž Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, přehlídku informací a klíčových kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ nebo festival chytrého podnikaní s názvem Smart Business Festival. Pro rok 2017 připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kybernetická revoluce v praxi.

„Úzce spolupracujeme se Společností vědeckotechnických parků ČR a regionálními vědeckotechnickými parky, které ve svých areálech sdružují a dále v regionu spolupracují s nejvyspělejšími technologickými firmami. Současně spolupracujeme s regionálními univerzitami i technickými středními školami, které mají zájem o téma Průmyslu 4.0, jsou v této oblasti aktivní a spolupracují s firmami ve svém regionu. Ozývají se nám i zájemci z regionů, kam se projekt Kyberneticka revoluce.cz ve své jarní sérii 2017 prozatím nedostal, že by o uspořádání akce ve své oblasti měli zájem. Na druhé pololetí proto plánujeme pokračování celé série v dalších regionech a s aktualizovaným programem,“ uzavírá David Kratochvíl.

Program aktuálních akcí a další informace jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.