Drony

Lepší kvalita dronů je umožní využívat k inspekci a kontrolám staveb. Bude možné dohlížet ze všech stran na výškové budovy i mosty.


Virtuální realita

Vzhled stavby bude možné si prohlížet ve virtuální realitě už při prvních návrzích. V té bude také možné řešit technologické zázemí stavby.