Ve virtuální realitě se s domem seznámí zákazník i stavební úřad. Systém sám pak rozplánuje průběh stavby a potřebu materiálu a bude jej umět i objednat. Dělníků na stavbě pak bude potřeba méně.

HN: Co si mám vlastně představit pod pojmem Stavebnictví 4.0?

Je to dramatická změna, jejímž základem je rychlost, větší efektivita a automatizace při celé stavbě od jejích návrhů až po správu budov.