Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

Kde hledat veřejné zakázky jsme si už ukázali v prvním díle seriálu. Pro většinu podnikatelů je pak ale velmi obtížné orientovat se v problematice procesu podání nabídky do výběrového řízení. Ucházet se o veřejnou zakázku, či stát se úspěšným dodavatelem státu, však není tak nemožné, jak se většině podnikatelů na první pohled může zdát.

V dnešní době existuje řada nástrojů, které podnikatelům zdlouhavé a mnohdy komplikované vyhledávání probíhajících výběrových řízení prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek usnadňuje. Některé služby dokonce nabízejí strukturovaný přehled veřejných zakázek dle jednotlivých odvětví či monitoring veřejných zakázek přímo na míru vaší společnosti.

Zadávací dokumentaci pečlivě pročtěte

Jakmile objevíte veřejnou zakázku, o kterou byste měli zájem, důkladně si prostudujte celou zadávací dokumentaci. Je-li vám v zadávací dokumentaci cokoliv nejasného, můžete zadavatele požádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými by měl zadavatel zadávací podmínky upřesnit.

Jestliže nabudete dojmu, že jsou zadávací podmínky postaveny diskriminačně či netransparentně, neváhejte využít institutu námitek proti zadávacím podmínkám.

Jak na případné námitky naleznete zde.

Příprava nabídky

Po důkladném prostudování zadávací dokumentace se můžete pustit do přípravy nabídky. Pokud nesplňujete všechny kvalifikační předpoklady, které jsou součástí zadávacích podmínek, můžete využít subdodavatele, který vám chybějící kvalifikaci pomůže prokázat.

Jak spolupracovat se subdodavateli naleznete zde.

Nepodceňujte formální náležitosti

Mnoho nabídek bývá z hodnocení vyřazeno pro nesplnění předepsaných formalit. Tomu se můžete vyhnout jedině dobrou znalostí zákona o veřejných zakázkách a příslušných prováděcích předpisů, důkladným prostudováním zadávací dokumentace a především velkou pečlivostí při přípravě nabídky.

Doporučujeme určit jednu osobu, která je za podání nabídky zodpovědná a zkontroluje, zda jsou všechny formální náležitosti v pořádku. Mnoho společností si ale osobu, která by se v problematice veřejných zakázek výborně orientovala, nemůže dovolit, přesto by se tendrů rády účastnily. Řešením může být využití služeb externích odborníků, pro které jsou veřejné zakázky denním chlebem a přesně vědí, co, v jaké formě a v jakých termínech je potřeba dodat a lze administrativu spojenou s přípravou nabídek svěřit do jejich rukou.

Další variantou je takovou osobu postupně vyškolit – zde počítejte s časovou i odbornou náročností, či obě varianty zkombinovat – alespoň zpočátku je know-how odborníků neocenitelné.

Zlaté pravidlo, které byste měli v případě podávání nabídky na paměti v průběhu celého procesu, je držet se pevně zákona a postupovat přesně podle požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci.