Pracovní trh čeká náročný rok. Vzhledem ke snižující se nezaměstnanosti a zvyšujícímu se počtu otevřených pracovních pozic bude stále těžší najít ty pravé zaměstnance s potřebným profilem. Firmám by v tomto ohledu mohlo pomoci zaměstnávání zdravotně postižených, kteří na trhu práce zůstávají málo využiti, přestože disponují zajímavými schopnostmi.

Zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (OZP) má jen malá část firem v České republice, ačkoliv pro řadu společností je to ze zákona povinné. K odmítavému postoji firmy přitom často vedou zcela iracionální obavy. Přinášíme pět důvodů, proč by měly svůj postoj změnit.

Kdo je OZP?

Za osobu se zdravotním postižením se považuje člověk, kterému byla dle zákona přiznána invalidita I., II., nebo III. stupně (přiznání je spojeno s nárokem na pobírání invalidního důchodu) a také osoba zdravotně znevýhodněná (nepobírá invalidní důchod). OZP může být např. nevidomý, člověk na vozíku, neslyšící, člověk se schizofrenií či Downovým syndromem, ale také lidé po onkologickém onemocnění, např. žena po rakovině prsu, epileptik, člověk po transplantaci, lidé s psoriázou či astmatem.

Stupeň invalidity OZP není ukazatelem předpokládané kvality pracovního výkonu. Každý člověk má individuální vůli, schopnosti, vzdělání, dovednosti, praxi a zkušenosti.

 
1. Ušetříte za odvod do státního rozpočtu

V případě, že firma zaměstnává více než 25 lidí, musí mít ze zákona mezi zaměstnanci čtyři procenta osob se zdravotním postižením. 

Za každou chybějící OZP odvádí do státního rozpočtu sumu ve výši 2,5násobku průměrné mzdy za rok. Letos se jedná o částku 67 515 korun. Pokud tedy firma svou povinnost zaměstnávat OZP splní, citelně ušetří.

2. Nemusíte řešit náhradní plnění

Jestliže firma nezaměstnává OZP, má možnost kromě odvodu do státního rozpočtu využít takzvané náhradní plnění. To znamená nákup výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří mají více než 50 procent zaměstnanců se zdravotním postižením.

Cena za nakoupené produkty nebo služby musí dosahovat sedminásobku průměrné mzdy za každou chybějící OZP. Pro rok 2016 jde o sumu 189 042 korun. Podobně jako v případě odvodů tak firma se zaměstnanci z řad OZP může výrazně snížit své náklady.

Modelový příklad

Zaměstnanci:

Firma má celkem 213 zaměstnanců.

Povinný podíl OZP po výpočtu:

8,5

Skutečně zaměstnáno OZP:

0

Rozdíl mezi povinným podílem OZP a skutečně zaměstnanými:

8,5

Náklady:

Odvod do státního rozpočtu:

573 878 Kč

nebo

Náhradní plnění:

1 606 857 Kč (bez DPH)

3. Dostanete slevu na dani

Stát podporuje zaměstnávání OZP také slevami na dani. Za každou osobu se zdravotním postižením, které byla přiznána invalidita prvního či druhého stupně, a za každou osobu zdravotně znevýhodněnou (OZZ) získá zaměstnavatel ročně slevu na dani z příjmů 18 tisíc korun. U invalidity třetího stupně jde dokonce o slevu 60 tisíc korun.

Kromě toho může zaměstnavatel dostat další příspěvky, například na vymezeném chráněném pracovním místě 48 tisíc korun za rok na úhradu provozních nákladů. Kalkulačku pro orientační výpočet finančních úlev najdete ZDE.

4. Získáte kvalitní a loajální zaměstnance

Firmy se v dnešní době potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Chybějí jim především technicky zaměření pracovníci a specialisté napříč obory.

Ty je s klesající nezaměstnaností a rostoucím počtem volných pracovních míst stále těžší najít. Personalisté se proto budou muset stále více poohlížet po pracovní síle ve skupinách, které zatím zůstávaly opomenuty. Pomoci jim může právě nábor ve skupině OZP.

Pokud zaměstnavatelé zdravotně postiženým nabídnou práci a umožní jim tak "zůstat ve hře", získají v nich obvykle věrné zaměstnance s velkým potenciálem. Tito lidé si své pracovní pozice obvykle velmi váží a firmě to vrátí svou výkonností a loajalitou.

názory

Hana Potměšilová,

ředitelka Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením:

"Nikdo z nás neví, co bude zítra. Nedat příležitost zdravotně postiženému člověku dnes znamená, že zítra ji nemusíme dostat my."

Jaroslava Rezlerová,

ředitelka personální agentury Manpower:

"Zaměstnávání zdravotně postižených by se mělo stát standardem všech firem, nikoli pouze z finančních důvodů. Firmám to přinese pocit obrovského zadostiučinění."

5. Zvýšíte svou prestiž a konkurenceschopnost

Role podniků ve společnosti se v současnosti mění. Zákazníci je posuzují nejen podle kvality jejich služeb a produktů, ale také podle míry odpovědnosti jejich působení ve společnosti.

Zaměstnáváním zdravotně postižených tak může firma zlepšit svou pověst a zvýšit hodnotu své značky pro spotřebitele. Zároveň se tím odliší od konkurence a získá oproti ní výhodu.

Zaměstnanci z řad OZP firmám pomáhají také posilovat jejich reputaci coby zaměstnavatele. Na trh práce v současnosti nastupuje mladší generace, kterou už během pracovních pohovorů zajímá, jaké sociální či ekologické aspekty podniky ve svém podnikání vykazují.

Díky zaměstnávání znevýhodněných lidí tak mohou firmy nalákat nové talenty a zároveň zlepšit pracovní a sociální klima ve firmě.

Praktické rady, jak postupovat v případě, že chcete osoby se zdravotním postižením zaměstnávat, najdete ZDE.