Zatímco dnes stále většina obyvatel planety není připojena k internetu, do pěti let se tento trend obrátí. V současnosti je on-line 2,7 miliardy lidí a do roku 2020 by se měl jejich počet zdvojnásobit na pět miliard. Díky tomu se neustále zvyšuje množství potenciálních zákazníků na globálním trhu a přibývají nové možnosti, jak je oslovit. V Evropě však vývoj brzdí chybějící jednotný digitální trh a nedostatek pracovní síly s digitálními dovednostmi.

"Nikdy nebyl lepší čas začít podnikat než dnes. Zatímco dříve mohly prodávat své výrobky po celém světě jen velké nadnárodní společnosti, díky internetu dnes dosahují globálního úspěchu i malé a střední podniky," prohlásil Matt Brittin, prezident společnosti Google pro region EMEA, na konferenci o digitálních dovednostech, která se uskutečnila minulý týden v Bruselu.

Internet zbořil hranice v oblasti marketingu, sdílení a uzavírání obchodů. V Evropské unii ale stále představuje obchodní bariéru mezi jednotlivými členskými státy rozdílná právní úprava pro fakturaci, daně či dodání zboží. Odstranění vnitrostátních překážek on-line transakcí a vytvoření jednotného digitálního trhu je proto jednou z priorit Evropské komise. Reforma by do roku 2020 mohla zvýšit HDP Evropské unie nejméně o čtyři procenta a přispět evropské ekonomice částkou až 415 miliard eur ročně.

"Když začnete podnikat ve Spojených státech, které mají 300 milionů obyvatel, využíváte potenciálu obrovského trhu. Založíte-li byznys v Evropě, pohybujete se na národních trzích často jen s desítkami milionů obyvatel. Kdyby ale v Evropě existoval společný trh, kde by se sjednotila pravidla pro on-line obchodování napříč členskými státy, mohli byste oslovit až 500 milionů potenciálních zákazníků," vysvětluje Brittin.

Kromě jednotného digitálního trhu by se podle něj zákonodárci měli soustředit také na reformu vzdělávácího systému. Podle Evropské komise totiž téměř polovina evropské populace (47 procent) nemá dostatečné digitální dovednosti. Přitom právě na úroveň těchto znalostí bude v blízké budoucnosti kladen důraz až na 90 procentech pracovních pozic. Evropská komise odhaduje, že kvůli mezerám v digitální gramotnosti uchazečů bude do roku 2020 až 900 tisíc neobsazených pracovních míst.

Nezaměstnanost a nedostatek uchazečů zároveň

Technologický vývoj se v dnešní době odehrává tak rychle, že se na něj lidé nestíhají adaptovat. "Čelíme kvůli tomu paradoxní situaci, kdy v době obrovské nezaměstnanosti v Evropě mají firmy problém zaplnit stovky tisíc míst. Vyrovnat tento rozdíl mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce je pro Evropskou komisi klíčové," řekl ve svém projevu na konferenci o digitálních dovednostech Tomasz Husak, šéf kabinetu Elzbiety Bienkowske, komisařky EU pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

Dosáhnout tohoto cíle se komise snaží mimo jiné prostřednictvím Velké koalice pro digitální pracovní místa, kterou spustila v roce 2013. Koalice sdružuje digitální podniky, vzdělávací platformy, neziskové organizace a další veřejné i soukromé aktéry, kteří si stanovují konkrétní závazky s cílem poskytnout trénink digitálních dovedností co největšímu množství lidí a snížit tak mezery v digitální gramotnosti.

Jednou z těchto organizací je i Google, který už vyškolil milion Evropanů a zavázal se vzdělat další milion lidí. "Pokud hovoříme o digitálních dovednostech, nemáme na mysli jen programování, kódování a softwarový vývoj. Základní digitální gramotnost – jak vytvořit webovou stránku, propagovat své produkty a služby on-line nebo vybudovat komunitu fanoušků na sociálních sítích – dnes rozhoduje o rozvoji byznysu nadnárodních společností i drobných podnikatelů," tvrdí šéf evropského Googlu Brittin.

Nově chce do vzdělávacích programů zapojit i země střední a východní Evropy. V tomto regionu totiž dostatečnou digitální gramotností disponuje v průměru pouze 20 procent lidí, zatímco evropský průměr je asi 50 procent. Ze zemí střední a východní Evropy včetně Česka sice pochází řada špičkových programátorů a vzdělávání v oblasti IT je tady na světové úrovni, trh práce se ale potýká s nedostatkem uchazečů s obchodnickými dovednostmi. Ty chybí i řadě podnikatelů, kteří mají často problém zvládnout on-line marketing a nedokážou využít potenciál sociálních sítí.

Dvojnásobný růst díky internetu

Přitom právě firmy, které dokážou efektivně využít možnosti internetu, rostou dvakrát rychleji než ostatní, zvyšují export a vytvářejí nová pracovní místa. A to se zdaleka nejedná jen o firmy, které se zabývají digitálním podnikáním jako takovým, ale i o tradiční byznysy přenesené do on-line prostředí.

Příkladem je rumunská podnikatelka Antoaneta Mares, která díky osvojení digitálních dovedností prodává své produkty po celém světě. Pod značkou Blouse Roumaine vytváří módu inspirovanou tradičními rumunskými kroji. "Podnikám výlučně on-line a už od začátku jsem vytvářela svůj byznys jako digitální strategii. Získala jsem globální doménu .com, rozhodla se promovat své produkty v angličtině a využít veškerý potenciál on-line reklamy a sociálních sítí," vylíčila Mares na bruselské konferenci, kam přijela představit svůj byznys a podělit se o zkušenosti s globálním podnikáním on-line.

O tom, že chytrý podnikatelský záměr se dnes může stát globálním velmi snadno, svědčí i příběh další podnikatelky Anny Skorzynske z Polska. "Když jsem byla na mateřské, doporučili mi známí, abych uspávala svého syna zvukem fénu. A tak mě napadlo vytvořit plyšového medvídka, který by vydával přesně takový zvuk. Věděla jsem, že je to dobrý produkt, ale netušila jsem, jak o něm říct světu. Nakonec jsem si udělala on-line kurz, díky kterému jsem se naučila, jak prodávat na internetu a jak správně zacílit své zákazníky," popisuje Skorzynska, která nyní svůj produkt myHummy exportuje do USA, Německa a Litvy a chystá se vstoupit na trh v Číně, Rusku a Česku.

"V dnešní době mají i drobní podnikatelé k dispozici nástroje lepší než velké nadnárodní společnosti před pěti lety. Můžete si založit byznys jen za použití smartphonu a uspět s ním na globálním digitálním trhu, kde v roce 2020 bude pět miliard lidí. To je obrovská příležitost," uzavírá Brittin z Googlu.