Z čeho se skládá cena elektřiny

Regulovaná složka

SILOVÁ ELEKTŘINA

Cena silové elektřiny nepodléhá regulaci, ale je utvářena trhem. Tvoří ji dvě části - pevný měsíční tarif (lišící se produktovými řadami jednotlivých dodavatelů) a cena za skutečný odběr (ta se ještě někdy dělí na tzv. vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT)).

Neregulovaná složka

POPLATEK ZA DISTRIBUCI

Poplatek společnosti, jíž patří "dráty". ČR je rozdělena na tři distribuční území: E.ON působí v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji a v kraji Vysočina, PRE na území Prahy, zbylé kraje náleží ČEZu.


PŘÍSPĚVEK NA OBNOVITELNÉ ZDROJE

Z tohoto příspěvku je dotována tzv. „zelená elektřina“ prostřednictvím výkupních cen nebo bonusů.

POPLATEK ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY

jde na účet provozovateli české přenosové soustavy – společnosti ČEPS.

POPLATEK OPERÁTOROVI TRHU

hradí činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou (OTE) a je stejný u všech distribučních společností.

Daň z elektřiny

Kromě daně z přidané hodnoty (DPH), která je v současnosti 21 %, podléhá elektřina také tzv. ekologické dani, která je stanovena fixní částkou za každou odebranou megawatthodinu.  

Výslednou cenu elektřiny, kterou zaplatí koncový zákazník, tedy tvoří součet všech položek z neregulované i regulované části elektřiny navýšený o daně.

Tuzemské domácnosti, malí podnikatelé i velkoodběratelé ušetří v letošním roce za elektřinu, ale za plyn si naopak připlatí. Jak informoval už koncem listopadu Energetický regulační úřad (ERÚ), elektřina letos zlevní v průměru o 1,2 procenta.

Cena silové elektřiny, která tvoří asi 45 procent výsledné ceny, bude nižší i u alternativních dodavatelů. Do celkové ceny se odráží nejen cena samotné komodity, ale také závisí na cenových politikách jednotlivých dodavatelů, které se od sebe velmi liší.

Díky tomu se pak mohou lišit podnikatelské tarify až o několik tisíc korun, změnou dodavatele tak firma může ušetřit.

Pro zpřehlednění cen jsme provedli srovnání nabídek dodavatelů elektřiny u vzorových typů firem (viz. níže v záložkách), jak se liší jednotlivé tarify, přičemž jsme je rozdělili podle distribučních oblastí (na rozdíl od dodavatelské společnosti nelze distributora měnit).

Distribuce zajišťuje transport elektřiny z elektrárny do vaší firmy a údržbu spojení. V Česku jsou tři. Ve středních, západních, severních a východních Čechách a na severní Moravě působí jako distributor ČEZ, v Praze zajišťuje dodávky PRE a v jižních Čechách a na Moravě společnost E.ON.) 

Jednotkové ceny silové elektřiny pro podnikatele v roce 2016
(Ceny jsou uvedeny bez DPH a daně z elektřiny a jsou rozlišeny pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT))
:

  Produktové řady VT 
(Kč/MWh)
NT 
(Kč/MWh)
ČEZ
(Comfort)
Standard 1464,00  
Aku8 1651,00 1051,00
Aku16 1484,00 1378,00
Přímotop 1576,00 1389,00
1477,00 1412,00
Veřejné osvětlení 973,00  
E.ON E.ON Power Trend 1450,00  
Power TrendAku 1640,00 1040,00
Power TrendCombi 1661,00 1296,00
Power TrendDirect 1698,00 1362,00
PowerTrend Light 1134,00  
PRE Klasik 24 1192,00  
Aku 8 1490,00 886,00
Kombi 16 1339,00 1015,00
Přímotop 20 1420,00 1222,00
TČ 22 1523,00 1077,00
Tarif C02d

Sazba elektřiny C02d - tarif používaný pro střední spotřebu - pro běžný provoz a osvětlení. (Sem také např. spadá spotřeba elektřiny na provoz počítačů, která tvoří v průměru zhruba pětinu celkové firemní spotřeby.)

U koho koupí nejlevněji elektřinu menší firma?

Vzorová firma využívá proud v kanceláři nebo v obchodě k běžnému provozu spotřebičů a svícení. Podnik má nastavenou distribuční sazbu na C02d pro střední spotřebu.

Tato menší firma ročně odebere cca 20 MWh elektrické energie a má nainstalovaný jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně.

Distribuční území ČEZ
Distribuční území E.ON
Distribuční území PRE

 Zdroj: Srovnání aktuální standardní nabídky provedeno prostřednictvím cenového kalkulátoru ERÚ

Tarif C03d

Sazba elektřiny C03d - tarif používaný pro vyšší spotřebu - provoz několika kanceláří, provoz výrobních prostor - osvětlení a elektrospotřebiče.

U koho koupí nejlevněji elektřinu střední firma?

Vzorová firma využívá proud v několika kancelářích a výrobních prostorách, a to ke svícení a provozu elektrospotřebičů. Podnik má nastavenou distribuční sazbu na C03d pro střední spotřebu. Ročně odebere cca 70 MWh elektrické energie a má nainstalovaný jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně.

 

Distribuční území ČEZ
Distribuční území E.ON
Distribuční zemí PRE

Zdroj: Srovnání aktuální standardní nabídky provedeno prostřednictvím cenového kalkulátoru ERÚ

Ve srovnávacích příkladech jsme použili sazby C02d a C03d. Typů sazeb ale existuje mnohem více, a to 12. Jejich kategorizace je dána na základě legislativy. Jestliže elektřinu využíváte ve firmě jen pro běžný provoz a osvětlení, nejvýhodnější je jednotarifová sazba. Za každou spotřebovanou kilowatthodinu (kWh) proudu poté platíte po celý den stejnou cenu. Podle spotřeby se rozdělují jednotarifové sazby na tři typy: C01d, C02d a C03d, respektive malá, střední a velká spotřeba.

Jestliže ve firmě používáte elektřinu k ohřevu vody nebo vytápění, pak je pro vás nejvýhodnější dvoutarifová sazba. U ní se během dne střídá levnější nízký tarif (NT) a vysoký tarif (VT) a vyšší číslo v kódu představuje více hodin levnějšího proudu. Jednotlivé sazby:

  • C25d – pro akumulační vytápění nebo ohřev vody s nižší spotřebou, 8 hodin NT
  • C26d – pro akumulační vytápění nebo ohřev vody s vyšší spotřebou, 8 hodin NT
  • C35d – pro akumulační nebo smíšené vytápění, 16 hodin NT
  • C45d – pro přímotopy, 20 hodin NT
  • C55d – pro tepelné čerpadlo uvedené do provozu do 31. 3. 2005, 22 hodin NT
  • C56d – pro tepelné čerpadlo uvedené do provozu od 1. 4. 2005, 22 hodin NT

Na konec vám ještě v krátkosti představíme tři speciální sazby. C60d je určena pro nepravidelný odběr elektřiny, který by byl měřitelný jen obtížně. Příkladem jsou poplachové sirény. C61d slouží pro konstantní odběr, který by byl jenom obtížně měřitelný a nakonec C62d je využíván třeba v případě osvětlování veřejného prostranství.

Jak změnit dodavatele?

Když chcete na každoročních platbách za elektřinu skutečně ušetřit, rozmyslete si, zda se vám nevyplatí změnit dodavatele proudu. Pokud vás některá z nabídek zaujme, v každém případě si nejprve dobře prostudujte smlouvu, všeobecné obchodní podmínky (VOP) daného dodavatele. Je vhodné si porovnat i více vytipovaných nabídek najednou a pak se rozhodnout.

Odstoupení od smlouvy se stávajícím dodavatelem není nijak zdlouhavé. Ze zákona totiž můžete odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel změní podmínky. Tedy, když dodavatel zvýší cenu nebo změní všeobecné smluvní podmínky, což musí oznámit nejméně 30 dnů dopředu.

Jestliže změny cenových či smluvních podmínek oznámí dodavatel předem v této uvedené lhůtě, můžete odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před datem jejich účinnosti. V případě, že chcete od dodavatele odejít, i když podmínky zůstávají stejné, zpravidla platí tříměsíční výpovědní doba.