Pojistit dnes můžete téměř cokoliv a firma samotná není výjimkou. Někdy možná pojištění naštěstí ani nevyužijete. Kalamity ale přicházejí znenadání a nakonec jste za vhodné pojištění rádi. Není ale pojištění jako pojištění a snadno v něm můžete udělat mnoho chyb. Jaké chyby jsou podle pojišťoven nejčastější?

1. Nastavení nízkých pojistných částek

Nejdříve ze všeho je potřeba určit již zmíněná rizika. Jejich důkladná příprava a řízení nabírají v posledních letech na důležitosti. V Česku tomu ale ještě podle tiskového mluvčího Allianz pojišťovny Václava Bálka dost dlužíme.

"Zatímco představitelé zahraničních firem většinou vítají risk manažery pojišťovny s otevřenou náručí, protože mohou odhalit riziková místa jejich podnikání a navrhnout možná řešení, čeští manažeři naopak k rizikovým prohlídkám přistupují s určitým ostychem, aby snad neodhalily 'něco závadného'," upřesňuje Bálek.

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

Ve chvíli, kdy bude mít podnikatel správně identifikovaná rizika, by měl rozhodně věnovat pozornost správnému nastavení pojistných částek a limitů.

"V praxi se setkáváme s tím, že podnikatelé podhodnotí, nebo dokonce neznají hodnotu svého podnikatelského majetku. Tato na první pohled banalita může vést k neodpovídajícímu stanovení pojistné částky," varuje mluvčí České pojišťovny (ČP) Ivana Buriánková.

Správně nastavená pojistná částka by měla odpovídat hodnotě pojištěných věcí. Otázka tedy zní, za kolik korun jsem schopen například zničenou budovu uvést do původního stavu.

"Při stanovení hodnoty zohledňuji cenu materiálu a práce, nikoliv již hodnotu pozemku. Pokud je pojistná částka nastavena nedostatečně, tak v případě fatální škody bude klient touto částkou omezen a vzniklý schodek musí zaplatit ze svého," radí Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v Kooperativa pojišťovně.

2. Odpovědnostní pojištění

S bodem výše souvisí i nedostatečný limit a rozsah pojištění odpovědnosti. "Obecně je pojištění odpovědnosti podceňovanou částí pojištění. Přitom je nejdůležitější," upozorňuje mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata. Zvláště s přechodem na nový občanský zákoník od roku 2014.

"Právní norma nově upravuje zejména nároky na náhradu nemajetkové újmy v souvislosti s poškozením zdraví, jak na straně poškozeného, tak jeho blízkých. S tímto faktem je třeba počítat při stanovení limitu pojistného plnění. Je tedy nutné s dostatečnou rezervou odhadnout výši možné škody, kterou mohu svojí činností způsobit třetí osobě. My doporučujeme limit ve výši minimálně pěti milionů korun," vysvětluje Starosta z Kooperativy.

3. Nesprávně nastavené pojistné krytí

Třetí nejčastější chybou je podceňování významu některých rizik, která podnikatelé vnímají jako okrajová s cílem optimalizovat výši pojistného. Nepřipouští si přitom, že mohou vzniknout škody i z jiných příčin, než je pouze požár nebo odcizení.

Podle Starosty je vhodné postupovat od nejširší nabídky krytí a rizika, která skutečně nehrozí, z návrhu odstranit. Toto nebezpečí pak zcela eliminují balíčkové produkty.

Pojďme ale k jednotlivým druhům pojištění. Mezi nejpodceňovanější patří pojištění přerušení provozu. "Klienti si často neuvědomují, že po vzniku škodní události nastává ještě doba, kdy je nutné provoz obnovit a po kterou vznikají nemalé ztráty. Je potřeba mít dobré pojištění přerušení provozu a případně zálohového dodavatele pro překrytí výpadku dodávek pro významné klienty," uvádí Milata z ČSOB Pojišťovny.

Mezi další druhy pojištění, které nelze opomíjet, náleží podle Starosty z Kooperativy pojištění přepravovaných věcí, pojištění skla a pojištění finančních prostředků přepravovaných pověřenou osobou.

Na podnikatele často útočí také kriminální živly. "Bývá celkem běžným zvykem, že živnostníci či drobní podnikatelé si dokážou před krádeží či loupeží dobře ohlídat pojištění vybavení svých provozoven. Zapomínají ale připojistit stavební součásti místa pojištění. Jde o ty prvky, které jsou v případě násilného vniknutí do objektu téměř vždy zničeny – typicky jde o dveře, zámky či prosklené části stavebních prvků," dodává Buriánková z ČP.

Nová vs. časová cena

Mám vozidlo, které v roce 2006 stálo 500 tisíc korun. V roce 2012 došlo k jeho totální likvidaci při dopravní nehodě. Dnes koupíte stejný vůz za 420 tisíc korun (nová cena). Podle znaleckého posudku a opotřebení vozidla se odečetlo za uplynulých šest let 220 tisíc korun. Časová cena tedy činí 280 tisíc korun.

4. Pojištění sjednáno na časovou cenu

Někdy klienti požadují pojištění na časovou cenu, neboť je cenově výhodnější. "Je třeba si ale uvědomit zásadní rozdíl ve způsobu stanovení výše pojistného plnění. Pokud je to možné, tak doporučuji pojištění sjednávat vždy na novou cenu," upozorňuje Starosta z Kooperativy.

Časová cena představuje cenu, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před pojistnou událostí. Získáme ji tak, že odečteme od nové ceny (tedy ceny, kterou má daná věc dnes) částku odpovídající stupni opotřebení či znehodnocení. Konkrétní příklad si přečtěte v boxu napravo.

5. Parametry smlouvy neodpovídají skutečnosti

Buriánková z ČP dále radí aktualizovat rozsah pojištění, a to zejména při nákupu investic nebo změně hodnoty pojišťovaných věcí.

"Při aktualizaci nejde pouze o zvýšení pojistných částek, ale důležité je také zvážit, zdali nesjednat nějaké nové pojistné krytí, riziko, které mne nově začalo ohrožovat," doplňuje Starosta z Kooperativy.

6. Mít špatného poradce

Odborná znalost při sjednání pojištění a schopnost pomoci ve chvíli, kdy se něco stane, je službou kvalitního zprostředkovatele. Podle Milaty z ČSOB Pojišťovny je dobré si vybrat toho, který své práci opravdu rozumí.

"V rámci podnikatelského pojištění je dobré mít toto na zřeteli a svěřit se do péče zkušeného odborníka nebo makléře, o jehož profesních kvalitách nepochybuji, o kterém mám dobré reference, a kterému mohu tedy plně důvěřovat. Takový odborník mi pomůže s analýzou rizik, jež firmu ohrožují, a následně navrhne také optimální pojistného krytí," uzavírá Starosta.