Kvalitu pojistky a rozsah plnění už firmy nezmění, pro maximum plnění z té, kterou již mají, ale mohou udělat stále hodně. Zaměřit by se měly zejména na správné vyčíslení a zdokumentování škod.

Michal Kohoutek, ředitel oddělení Forenzních služeb v Praze odpovídá na nejčastější otázky, s nimiž se společnosti mohou při řešení pojistných událostí setkat, zejména v oblasti pojištění rizika přerušení provozu podniku, které je pro řadu společností klíčové.

Co všechno může být pojištěno?

Podle našich zkušeností z povodní v roce 2002 má jen malé množství podniků pojištění, které by bylo možno označit za komplexní pojištění rizik. V zásadě je možno pojistit dvě oblasti.

Obvyklým předmětem pojištění je majetek: budovy, výrobny, stroje, zásoby, fyzické peníze atd. Nezapomínejme ale na pojištění nehmotného majetku. To zahrnuje rizika ztrát spojená s přerušením provozu podniku. Takové pojištění zpravidla pokrývá běžný příjem společnosti (obvykle hrubý zisk), který v důsledku havárie či živelní katastrofy nemohla vytvořit.

V ideálním případě je tento druh pojištění doplněn výše zmíněnou podporou směřující k záchraně majetku a rychlé obnově činnosti podniku.

Jaké jsou první kroky, které by měla společnost udělat?

  • Ochraňte nepoškozený majetek

Oddělte ho od poškozeného a začněte se záchrannými operacemi. Obecně bývá nejlepší mít veškeré poškozené zboží po ruce, dokud nedorazí likvidátor pojistné události. Pokud je materiál poškozený natolik, že vystavení živlům už jeho stav nezhorší, je možné materiál přesunout ven. Vždy používejte selský rozum a uvažujte, co byste dělali vy, kdyby šlo třeba o vaši domácnost.

  • Začněte počítat náklady spojené se škodami

Pořiďte si důkazy o rozsahu škod. Ty nemusí zahrnovat jen fotodokumentaci poškozených věcí, ale také finanční, skladová a produkční data, která se použijí pro kalkulace ztrát souvisejících s přerušením provozu.

V případě přerušení provozu může být zpočátku obtížné určit, jak dlouho bude provoz omezen. Dojde-li jen k částečným ztrátám, může firma zvážit, zda neobnoví provoz tak, že práce přesune z postižené oblasti ven do specializované dílny, ke konkurenci, sesterskému závodu nebo na nějaké dočasné pracoviště. V případě závažnějších škod se lze soustředit na ochranu cenného vybavení, zásob a hotových výrobků.

  • Následně je důležité co nejrychleji obnovit dodávky elektřiny, vody a paliv do závodu

To znamená buď spolupracovat s místním dodavatelem energií, nebo zajistit dočasné zdroje, jako jsou přenosné generátory. To je obzvláště důležité v případě, že pojistná smlouva pokrývá pouze období, kdy by mohla běžet činnost podniku, nebýt škod na vašem majetku. I když ne všechny pojistné smlouvy tuto klauzuli obsahují, vždy dává smysl minimalizovat škody.

vylepšili jsme portál

Více benefitů za stejnou cenu!

ProByznys.info nyní nabízí nové praktické nástroje, které mohou firmám především pomoci získat nové zákazníky. (Více zde)

Přístup k nástrojům získáte po registraci a zaplacení předplatného (od 700 Kč).

Abyste nekupovali zajíce v pytli můžete si nástroje vyzkoušet po dobu 30 dní v rámci registrace zdarma.

PROJDĚTE SI, CO VŠE
PORTÁL NYNÍ NABÍZÍ

Kdo mi poradí s vyřízením pojistné události?

Likvidátoři škod vám nemusí být schopni pomoci kvůli svým jiným závazkům. Nejspíše se topí v tuctu podobných žádostí. Zároveň byste měli mít na paměti, že jejich primární povinnost je vůči pojišťovnám. Kvalifikovaný a zkušený znalec umožní vedení společnosti soustředit se na obnovu podnikání. Řada pojistných smluv dokonce umožňuje pokrytí nákladů na likvidaci pojistných událostí, a to včetně externí podpory.

Výpočet a přihlášení ztrát spojených s přerušením provozu podniku není jednoduché. Externí odborník dokáže zdokumentovat a zpracovat veškerá hlášení pojistných událostí od počátku až do jejich finančního vyrovnání.

Úzce spolupracuje s agentem pojišťovny a dohlíží na to, aby podnik získal náhradu rychle a ve výši podle podmínek pojistných smluv. V průběhu procesu přihlášení událostí může vyjednávat s pojišťovnou o včasných předběžných platbách, a pomoci tak společnosti udržet v kritickém období peněžní toky.