V síti nespolehlivých plátců DPH v lednu uvízlo dalších 443, polovinu přírůstku obstaraly malé firmy s tržbami do 10 milionů korun. Finanční správa registruje už kolem 4 000 subjektů, kteří neplní daňovou povinnost vůči státu. Statistiky zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

"Růst počtu nespolehlivých plátců nadále pokračuje. Z jednotlivých odvětví jsou za lednový nárůst odpovědné především příprava staveniště (18,75 %), opravy a údržba motorových vozidel (17,4 %) a  nespecializovaný velkoobchod (14,8  %). Naopak k velmi mírnému nárůstu došlo u oboru podpůrné činnosti pro zemědělství (6,7  %)," říká analytik Bisnode Milan Petrák.

Loni v listopadu přibylo v registru 713 společností. Prosincové hodnoty tento rekordní meziměsíční přírůstek od dob spuštění registru (v polovině roku 2013) nepřekonaly. V posledním měsíci v roce se na seznam zapsalo dalších 457 společností. Tempo růstu se tak sice zpomaluje, ale pokud se bude držet na průměru prosincových a lednových hodnot, můžeme předpokládat, že na konci letošního roku bude v registru dlužníků DPH zapsáno na 10 tisíc subjektů.

Za nárůstem stojí především fakt, že finanční úřady začaly loni institut nespolehlivého plátce hojně využívat. Dříve místo toho volily spíše deregistraci k DPH. Původním hlavním kritériem pro zařazení do registru byl kumulativní nedoplatek daně ve výši přesahující 10 milionů korun po dobu alespoň tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Předloni na podzim ale došlo k výraznému snížení hranice nedoplatku. Na seznamu se tak mohou objevit firmy, které na DPH dluží nad 500 tisíc korun.  Za nespolehlivou se považuje i společnost, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 tisíc korun, nebo firma podezřelá z účasti na podvodu. K dalšímu zpřísnění kritérií k zařazení do registru došlo začátkem loňského roku, kdy se Finanční správa zaměřila i na společnosti sídlící na virtuální adrese.

V Česku je k platbě DPH přihlášeno zhruba 205 tisíc firem a více než 264 tisíc živnostníků (podnikatelů). Status nespolehlivého plátce tak má více než 8 promile českých podnikatelských subjektů. Více než polovina z nich jsou malé firmy s obratem do 10 milionů korun. Podle Petráka se jedná o kategorii, kde počet přibývá nejrychleji. Necelá pětina (15 %) dlužníků DPH jsou firmy s obratem mezi 10 až 60 miliony korun. Postupně se ale do sítě nespolehlivých plátců chytají i velké společnosti s více než miliardovým obratem. Finanční správa jich v registru na konci ledna evidovala deset. Nejvíce nespolehlivých plátců je z Prahy a Jihomoravského kraje.

Obchodujete s někým z black listu? Zaplatíte za něj

Rostoucí počet nespolehlivých plátců zvyšuje i potenciální riziko pro ostatní firmy, že právě jejich obchodní partneři mohou být za nespolehlivé plátce označeni. Neznalost neomlouvá a může se jinak poctivým firmám prodražit. Podnikatelům totiž ze zákona vyplývá povinnost zajímat se o finanční zdraví svých obchodních partnerů. Zákon stanovuje, že podnikatel ručí za daň neodvedenou dodavatelem v případě, že v okamžiku uskutečnění plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že daň nebude zaplacena.

Pokud na webu finanční správy zjistíte, že některý z vašich partnerů je na listině nespolehlivých plátců, máte relevantní důvod s ním rozvázat smlouvu. Pokud z nějakého důvodu smlouvu rozvázat nemůžete či nechcete, plaťte za jeho zboží a služby cenu bez DPH a částku DPH odvádějte přímo na účet finančního úřadu. Tento postup je sice administrativně náročnější, ale vyvarujete se riziku toho, že budete dlužné DPH za nespolehlivého partnera odvádět opět vy, jak po vás vyžaduje legislativa.