Ani mozek teoretického fyzika Alberta Einsteina nestačil na daň z příjmu, když ji označil za nejtěžší věc k pochopení. Se skutečností, že se daně platit musí, nic nesvedeme, ale můžeme vás provést vyplněním "růžového formuláře" a dokázat vám, že to není žádná věda. Čas na jeho odevzdání se totiž nezadržitelně blíží.

OSVČ, které nevyužívají služeb daňového poradce, musí podat daňové přiznání do 1. dubna 2016. Letos připadá tento den na pátek. Podnikatelům, kterým přiznání vyplňuje daňový poradce, se lhůta k jeho odevzdání automaticky prodlužuje o tři měsíce. Připadá na pátek 1. července 2016. Finanční úřad ale musí být o této skutečnosti spraven nejpozději do 1. dubna 2016.

Bez hrozby pokut lze podat daňové přiznání ještě pět pracovních dní po termínu, tedy do 8. dubna, respektive 12. července. Poté už je poplatníkovi vyměřena sankce 0,05 procenta stanovené daně za každý další den prodlení, nejvýše však pět procent vyměřené daně (ne však více než 300 tisíc korun). Pokuty pod 200 korun úřady ale nepředepisují. 

S datovou schránkou už jen elektronicky

Dnem podání je míněn den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště nebo ho odešle prostřednictvím daňového portálu či datové schránky. Podnikatelé se zpřístupněnou datovou schránkou už ovšem musí podání daně z příjmu provést výhradně elektronicky.

Ještě loni pro ně platila výjimka, která jim umožnila zaslat datovou zprávu bez uznávaného elektronického podpisu v případě, že do pěti dní tyto OSVČ doručily na úřad takzvaný e-tiskopis v listinné formě s vlastnoručním podpisem. Letos už tato výjimka neplatí a majitelům datových schránek, kteří neučiní podání výhradně elektronicky, je automaticky připsána pokuta ve výši 2000 korun.

Formulář daně z příjmů si můžete stáhnout zdePokyny k vyplnění naleznete zase pod odkazem zdeK vyplnění můžete využít i interaktivní formulář z webu finanční správy, který vás podrobně provede jednotlivými oddíly a řádky daňového přiznání.  

Daňová zvýhodnění pro rodiče dětí

Formulář se oproti tomu, který jste vyplňovali loni, téměř nezměnil. Co se změnilo, jsou některé výpočty. Potěšující zprávu máme zejména pro rodiče, kteří si uplatňují slevu na děti. Zvýšily se totiž sazby daňového zvýhodnění u druhého a třetího vyživovaného dítěte.

Stále platí, že slevu na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů, a to v případě, že jeho příjem ze závislé činnosti či podnikání nebo pronájmu byl loni alespoň 55 200 korun a zároveň u podnikatelské činnosti nevyužil možnost odečítání nákladů paušálem.

U prvního dítěte si při splnění výše uvedených podmínek OSVČ odečte 1117 korun za měsíc (tj. 13 404 korun za rok), u druhého 1317 korun měsíčně (15 804 ročně) a u třetího dítěte vychází sleva na 1417 korun měsíčně, respektive 17 004 ročně.

Podnikatelé, kteří odečítají náklady paušálem, si sice nemohou započítat slevu na vyživované děti ani manžela či manželku, ale mohou si odečíst z vypočtené daně slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Zvýhodnění, pro které se ustálil termín "školkovné", mohli využít už loni.

Sleva je navázána na vývoj minimální mzdy a aktuálně proto její maximální výše činí 9200 korun za rok. Loni si "paušalisté" (ale i ostatní OSVČ) směli ze svých daní odečíst maximálně 8500 korun za každého potomka. Do výdajů na umístění dítěte v předškolním zařízení se nezapočítává stravné. V daňovém přiznání je na tuto slevu řádek 69a a potvrzení je povinnou přílohou daňového přiznání.

Solidární zvýšení daně pro bohaté

Stále platí 15procentní sazba daně z příjmu, ale ti, kdo měli v roce 2015 příjmy přesahující 1 277 328 korun, musí platit i sedmiprocentní solidární zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmu (řádek 59 růžového prohlášení). U zaměstnanců se příjmem rozumí roční hrubá mzda.

Limity začaly platit u všech druhů paušálů

Výdaje paušálem, tedy procentem z příjmů, bývají nejjednodušším a často i nejvhodnějším způsobem, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Vyplácí se u příjmů, které nepřesahují dva miliony korun ročně.

"Paušalisté" nevedou daňovou evidenci, ale pouze evidenci příjmů a pohledávek. Daňové výdaje tak neprokazují podle dokladů, ale vypočítávají je procentem z peněz, které v příslušném roce skutečně obdrželi. Výše procenta na výdaje závisí na druhu příjmů.

OSVČ bez živnosti a ti, kteří mají příjmy z pronájmu, jsou na limity už zvyklí z daňového přiznání za rok 2014. Platí pro ně limit 40, respektive 30 procent z příjmů, maximálně však do výše 800 tisíc, respektive 600 tisíc za rok. V roce 2015 ale začaly platit limity i pro řemeslné živnosti a zemědělskou výrobu. Podnikatelé, kteří využívají paušálů ve výši 60 a 80 procent, si v přiznání za rok 2015 smí odečíst maximálně 1,2, respektive 1,6 milionu korun.

Paušál na všechno, nebo nic 

Máte-li příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti v rámci jednoho dílčího základu daně, pro které platí různá procenta výdajů, evidujete je zvlášť. V daňovém přiznání je tabulka, do níž rozepíšete příjmy podle druhu činnosti a uplatníte si k nim příslušné procento výdajů. Nemůžete ale kombinovat a uplatnit pro jedny příjmy paušál a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. 

Jak na doplatek daně 

Jestliže vám vyjde v přiznání na daních nedoplatek, musíte ho uhradit nejpozději do termínu podání daňového přiznání (tj. 1. dubna, respektive 1. července s daňovým poradcem). S úhradou se můžete zpozdit o pět pracovních dnů bez toho, aniž by vám nabíhaly úroky z prodlení. Finanční úřady proto musí mít doplatky na svých účtech nejpozději ve čtvrtek 7. dubna nebo pondělí 11. července. 

Zkontrolujte si při zasílání plateb na finanční úřady, zda jste správně napsali cílový bankovní účet a zda vám nezůstalo například nastaveno původní směrování. Nemělo by, protože už loni byly všechny platby zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů vráceny zpět na účty příkazců. 

Pokud nezvládnete zaplatit doplatek daně do těchto termínů, bude vám účtován úrok z prodlení ve výši 14,05 procenta. Jeho výše odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a zvýšenou o 14 procentních bodů.  

Společně s daňovým přiznáním čekají OSVČ navazující povinnosti, a to třeba odevzdat přehled příjmů a výdajů České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Jak tyto přehledy vyplnit a odeslat, bude předmětem následujících článků.