Loni podalo daňové přiznání v prodloužené lhůtě do 1. července 150 tisíc firem a přes 260 tisíc fyzických osob - podnikatelů. Letos odborníci očekávají čísla ještě vyšší. Zájem o služby daňových poradců, které odklad umožňují, totiž neustále roste. 

Nejčastějším důvodem odložení daní je dle zkušeností daňových poradců ze společnosti Kodap nedostatek peněz na začátku roku. "Firmy, ve kterých je povinný audit, mají odloženou lhůtu pro podání daňového přiznání ze zákona. Pro zbývajících 95 procent firem, které odložené daňové přiznání využijí, platí ryze praktické důvody. Začátek roku bývá pro řadu společností finančně náročný, proto se jim odložení platby hodí," potvrzuje Vlastimil Sojka, daňový poradce Kodap.

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

Dalším častým důvodem je nedostatek času na vytvoření řádného přiznání. "Mnoho firem i OSVČ si povinnost nechává na poslední chvíli a pak zjistí, že účetní a daňové firmy nestíhají. Proto využijí služby daňového poradce a daňové přiznání si raději odloží," dodává Sojka.

Menší část firem tak činí kvůli zahraničním aktivitám. Dcery zahraničních společností například čekají na závěrky a daňová přiznání mateřských společností v jiných státech. Je totiž nezbytné provést účetní konsolidaci a započítat zahraniční daně.

I mistr daňař se někdy utne

Pro některé firmy je velkou výhodou fakt, že v případě odložené daně ručí za správnost podání daňový poradce. To v případě řádného podání ke konci března neplatí automaticky. V tuto chvíli totiž podává společnost sama za sebe a také zodpovídá za správnost daňového přiznání.

"Naprostá většina (99 procent) fyzických osob, které k nám přijdou s již vyplněným daňovým přiznáním a žádají kontrolu, jej mají zpracované chybně nebo nepřesně. Téměř vždy je třeba něco doplnit a opravit," upozorňuje daňová poradkyně Blanka Štarmanová z TaxVision.

"Naopak přiznání právnických osob jsou odhadem ze 75 procent v pořádku. Je to dáno zkušeností účetních, ale také dlouhodobou spoluprací - když se na nás firma obrátí prvním rokem, s velkou pravděpodobností něco opravíme, dále už se drží správného řešení," dodává.

Podle zákona je posledním termínem pro podání odložené daně středa 1. července. Nicméně platí, že tuto lhůtu lze beztrestně prodloužit o pět pracovní dní. Skutečným termínem pro podání je tak až 8. července. Pokud by společnost ani tento termín nestihla, hrozí jí pokuta. Penále se navyšují s každým dnem zpoždění. 

Dilema začátečníků i pokročilých

Je nutné najmout účetní, anebo se to dá zvládnout svépomocí se sofistikovaným účetním softwarem? Vyplatí se obrátit přímo na daňového poradce? Začínající podnikatelé řešící toto dilema se většinou rozhodnou pro externí účetní, která ve vlastním systému zpracovává veškeré podklady.

"Vystavování faktur a převodních příkazů si začínající podnikatel většinou zajišťuje sám, faktury vystavuje v kancelářském SW  a převodní příkazy tvoří v internetovém bankovnictví. Taková administrativa je však zvládnutelná jen do pár účetních dokladů měsíčně, při větším zatížení je uživatelsky příjemnější a výhodnější sdílený účetní software," upozorňuje Štarmanová.

Ideálním řešením vedení účetnictví pro menší i velké firmy je podle odborníků kombinace účetních a daňových služeb – spolupráce s účetní společností, jejíž součástí je pronájem softwaru a dohled daňového poradce. Nevyžaduje nákup programu ani není nutno zaměstnávat účetní, navíc přináší záruku pojištění odpovědnosti.

Podnikatel nebo jeho administrativní pracovníci zadávají doklady přímo do sdíleného softwaru – vystavují faktury, zapisují přijaté faktury, dělají převodní příkazy, vedou pokladní knihu a podobně. Účetní z externí firmy vložené záznamy průběžně kontroluje a vedení účetnictví pravidelně konzultuje s daňovým poradcem. Ten také zajišťuje vztahy s finančním úřadem a společně s účetní vymýšlí nejvhodnější řešení účetních případů.

"Podnikatel má také díky elektronicky sdílenému účetnictví kdykoliv k dispozici svá účetní data. Může se podívat například na statistiku dodavatele, za kolik od něj odebíral, kdy naposledy a podobně, seřadit si odběratele podle odběrů v korunách nebo v druhu zboží, podívat se na hospodářský výsledek a srovnat ho s předchozími roky," vyjmenovává Štarmanová nejčastěji sledovaná data.

Pořízení vlastních účetních systémů je podle Štarmanové ve srovnání s pronájmem značně neekonomické, a to i pro větší společnosti. "Výhodou zavedené účetní kanceláře je vlastnictví licence na účetní software, u kterého dokáže maximálně využít všechny funkce a možnosti, sleduje upgrady, sama je navrhuje, a její práce je tak mnohem efektivnější. Při pronájmu softwaru odpadá podnikateli také jeho údržba, povinnost zálohovat data a významně se sníží riziko odpovědnosti za škody," dodává.

Pokud už má podnikatel vlastní funkční účetní oddělení, může využít jen pronájem softwaru a dohled daňového poradce jako konzultanta. Ten zajistí, že daňové nastavení či optimalizace dohodnutá s podnikatelem budou správně promítnuty i do účetnictví. Po konci zdaňovacího období je daňový poradce tím posledním, kdo zkontroluje a připraví přiznání k dani z příjmů.