Databáze firem

Merk

Získejte díky nástroji ProByznys.info přístup do aktualizované a obsáhlé databáze firem v ČR, v níž je více než 400.000 telefonních kontaktů, více než 300.000 emailů, kontaktní osoby, obraty a počty zaměstnanců za posledních 10 let a dalších 137 údajů u každé firmy v ČR

Nekvalitní finanční řízení, nízká schopnost reagovat na aktuální situaci na trhu, pokles prodejů a chybující management. To jsou podle výsledků průzkumu T.M.A. ČR (Turnaround Management Associtation) nejčastější zdroje selhání firem. Výsledky průzkumu byly dnes prezentovány účastníkům Restrukturalizačního fóra 2013.

Naopak spotřeba domácností, a  tedy nižší poptávka nemá podle průzkumu T.M.A. tak velký vliv na selhávání firem, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Před poklesem prodejů se na pomyslném žebříčku nejproblémovějších oblastí umístilo již zmíněné finanční řízení (23 %) a neschopnost firmy reagovat na změny (21 %). Pokles prodejů byl spolu s kvalitou řízení firmy až třetím nejčastějším zdrojem selhání (12 %). Dalšími zmiňovanými oblastmi, s nimiž mají podniky problémy, byly strategie, investice či marketing.

„Předejít těmto problémům lze relativně jednoduše. Pokud firmy přistoupí k řízení financí aktivně a zaměří se na důkladnou kontrolu cash flow, řízení provozního kapitálu a reálné finanční plánování, mohou se nepříjemným situacím vyhnout,“ říká Petr Smutný místopředseda T.M.A. a vedoucí partner v oddělení Podnikových financí a restrukturalizací PwC ČR.

Jak odhalit hrozby?

Manažeři v průzkumu T.M.A. ČR upozorňují, že při identifikace hrozeb pro jejich podniky nejčastěji narážejí na problémy v těchto oblastech:

1) Správné řízení peněžních toků

2) Dostatek odvahy přijmout potřebná opatření

3) Správně zhodnotit aktuální situaci firmy a její možnosti

4) Zkušený management, který dokáže situaci zvládnout

Klíčem k řešení je proaktivní přístup

Aktivní řízení financí je jedním z nejdůležitějších kroků, jak korporátním selhání předejít. V průzkumu zvolilo tuto variantu 29 procent dotázaných. Mezi další možnosti řešení počátků selhání podniku patří aktivní management – kvalitní tým, prioritizace aktivit a důslednost (21 %), aktivní řízení obchodu – sledování trhu a chování spotřebitelů (13 %), a v případě, že nastane její potřeba, aktivní přístup k restrukturalizaci – identifikování činností přinášejících zisky (10 %) a aktivní komunikace se zaměstnanci, dodavateli či bankami (10 %).

Aktivní komunikace je pro odhalení počátků selhání velmi podstatná. Důraz by se měl klást především na komunikaci s klíčovými hráči jako je banka, restrukturalizační oddělení či další věřitelé. Kromě plynulé a pravdivé komunikace může v některých případech pomoci nasazení krizového managementu.

„Pokud současný management selhal, bude nutné ho v některých případech nahradit novým krizovým managementem. To společnosti pomůže znovu získat důvěru klíčových partnerů, zejména zákazníků a věřitelů, a nastoupit cestu úspěšné restrukturalizace,“ říká David Plch, předseda T.M.A. ČR a partner advokátní kanceláře White&Case.