Průměrný důchod v České republice činil koncem loňského roku 10 552 korun. Výše penze, kterou lidé považují za dostačující, se ale podle odhadu šéfa Penzijního fondu Komerční banky Pavla Jiráka pohybuje kolem patnácti tisíc korun. I když se u jednotlivých důchodců tato částka samozřejmě liší, obvykle jim k dosažení „dostatečné“ penze chybí několik tisíc korun měsíčně.

Naspořit takovou částku v penzijních fondech je zatím v Česku obtížné. Fondy investují – i kvůli stávající legislativě (případnou ztrátu v některém roce hradí akcionář) konzervativně a stěží překonávají inflaci. Potvrzuje to i skladba jejich majetku koncem roku 2011. Na aktivech těchto fondů ve výši 246,7 miliardy korun se 86,7 procenta podílely dluhopisy, akcie jen 0,4 procenta a podílové listy fondů 2,4 procenta.