Experti z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Praze radí, ať zlepší vztahy mezi obyvateli a developery, důležité je to podle nich pro vznik kvalitních čtvrtí. Jako další problém označili byrokracii, tu ale může vyřešit především stát. Během několika následujících let se developeři pustí do zástavby posledních velkých území v širším centru. Podle OECD je proto důležité, aby město nastavilo jasná pravidla, jakým směrem se bude metropole dál vyvíjet, a řídila se jimi. I vzhledem k současné nedostatečné výstavbě nových bytů a růstu jejich cen je třeba se zaměřit na kvalitní územní plánování. Shodli se na tom v rámci mezinárodního workshopu, který se v minulých dnech konal v Praze, experti z OECD. Ti Praze poskytli doporučení, na co by se měla z hlediska územního plánu soustředit.

"Za důležité považuji, že se workshopu účastnili jak zástupci samosprávy, tak zástupci developerů, univerzit, spolků či ministerstev. Věřím, že podobné události pomohou překlenout jistou roztříštěnost, která na poli správy území hlavního města panuje," říká ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč.

Právě zlepšení vztahu mezi obyvateli, developery, magistrátem a radnicemi městských částí označily autority ze zahraniční za prioritu. Praha by podle nich měla vypracovat rámec, který by jasně nastavil pravidla, jak se mají developeři podílet na výstavbě městské infrastruktury, což by přispělo ke vzniku kvalitních městských čtvrtí. Zvýšilo by to také důvěru mezi developery a obyvateli metropole. Ta dnes není na příliš vysoké úrovni. Kvůli tomu lidé častěji proti projektům protestují.

Bytové projekty jdou s dobou

Důležitou roli u nových projektů by mělo hrát větší jejich veřejné projednávání. Do toho se již někteří tuzemští developeři začínají sami dobrovolně pouštět. Do dialogu je podle OECD třeba více zapojit nevládní organizace, které by se mohly stát jakýmsi prostředníkem mezi městem a obyvateli. Výsledkem těchto opatření by mělo být snížení odvolacích řízení ze strany obyvatel. Právě kvůli velkému množství odvolání se dnes příprava developerských projektů prodlužuje o roky a výstavba stagnuje.

Aby se situace zlepšila, je nutné vyjít v určitých ohledech vstříc také samotným developerům. Především pak zjednodušit současné stavební řízení – například zavedením jednotného místa pro vyřizování stavebního povolení. Skončit by měla praxe složitého získávání desítek razítek na desítkách míst, bez kterého není možné stavět. Tento problém však nemůže Praha vyřešit sama. Změna musí přijít ze strany státu. Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně připravuje nový stavební zákon, který by měl za několik let současný komplikovaný proces povolování nové výstavby zjednodušit. Než se však zákon podaří připravit a prosadit, potrvá to několik let. Od ledna 2018 tak vstoupí v platnost alespoň novela stavebního zákona, která by měla developerům přípravu projektů pomoci alespoň částečně urychlit.

Zahraniční experti v rámci workshopu dále zdůraznili význam územního plánování města. "Jedním z hlavních doporučení OECD pro Prahu je navázat úzkou spolupráci s okolními obcemi a Středočeským krajem. Vláda by měla podpořit metropolitní územní plánování, tedy koordinaci plánování ve větších celcích. Ve Francii například problémy s roztříštěností správy území mezi mnoho obcí vyřešili zavedením plánů územní soudružnosti," uvádí Institut plánování a rozvoje Prahy.

Politici by se pak měli řídit strategickým plánem, který před rokem schválili pražští zastupitelé. Neměli by přitom jednat v rozporu se strategií jednotlivých městských částí. Město by pak mělo monitorovat a pravidelně vyhodnocovat trendy územního rozvoje a kontrolovat, zda politici plní cíle nastavené strategickým plánem.

OECD navrhuje také zavedení některých fiskálních nástrojů. Například stanovení výše daně z nemovitosti podle toho, na jak lukrativním místě se daná nemovitost nachází. Tím by město podle odborníků mohlo na lukrativních adresách předejít případům, kdy majitelé nechávají některé budovy dlouhodobě chátrat. Pokud by byla daň dostatečná vysoká, vlastníka, který o nemovitost nepečuje, by to spíš motivovalo k tomu nemovitost prodat. "Parkovné zase může pomoci regulovat dopravní zácpy v centru města," uvádí IPR další fiskální nástroj, kterým lze efektivně plánovat město. Ne všechna opatření však může zavádět přímo Praha.

OECD propojuje vlády nejvyspělejších zemí, aby mohly sdílet a porovnávat zkušenosti z různých sfér, ať už se jedná o ekonomiku, životní prostředí nebo například sociální politiku. Momentálně má OECD 35 členů. Česko je součástí OECD od roku 1995. Organizace sídlí v Paříži.