Český Siemens zahájil 20. ročník vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense, která každoročně oceňuje studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v celkové výši přes jeden milion korun. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat až do 27. listopadu. 

Studenti a vědecké týmy se mohou zapojit do pěti soutěžních kategorií, které se zaměřují na základní výzkum, významné výsledky na poli vývoje a inovací a dávají prostor i kvalitním disertačním a diplomovým pracím. Pravidelně Siemens oceňuje i nejlepšího pedagogického pracovníka. 

"Za dvacet let existence soutěže se přihlášené práce věnují stále novým tématům. Co se však nemění je touha učit se, objevovat a kriticky myslet, kterou u studentů probouzí skvělí pedagogové," říká Eduard Palíšek, generální ředitel firmy Siemens Česká republika.

Prostřednictvím soutěže se Siemens věnuje i osvětě v oblasti diverzity ve vědě. Zvláštní ocenění udělí nejlepší disertační práci napsané ženou. Také letos dostane ocenění student, který dosáhl mimořádných studijních a výzkumných výsledků a překonal přitom zdravotní překážky.

Do soutěže lze přihlásit práce, které se věnují technickým a přírodovědným oborům, a to prostřednictvím webu Siemens. Firma nově na podporu přihlašování zvýšila finanční odměnu z pěti na deset tisíc korun pro ty, kteří do soutěže doporučí budoucího vítěze v kategoriích o nejlepší diplomovou nebo disertační práci. Slavnostní předávání cen proběhne 22. února 2018 v prostorách Betlémské kaple v Praze.

Firma ocenila už 319 vědců a projektů

Soutěž pořádá firma spolu s představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Udílení cen zaštiťuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministerstvo školství a ministerstvo průmyslu. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z odborníků české vědy, například rektorů ČVUT, VUT a Masarykovy univerzity a předsedkyně Akademie věd ČR. 

Podnik Siemens ceny vyhlašuje v rámci dlouhodobé snahy a podpory o zlepšení dialogu mezi státním a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání. Firma ocenila v minulých letech dohromady 319 vědeckých talentů, pedagogů a počinů, které odměnila celkově devíti miliony korun. V minulém ročníku si cenu odnesl například student, který vyvinul glukometr bez baterií s propojením na smartphone.