Evropská komise spustila Evropský portál investičních projektů (EIPP) v červnu 2016 jako součást Investičního plánu pro Evropu. Takzvaný Junckerův balíček má oživit investování v Evropě a podpořit hospodářský růst a vznik pracovních míst v celé Evropské unii. Vznik internetového portálu EIPP si dlouhodobě přáli investoři, aby mohli na jednom centrálním místě získat co nejvíce strukturovaných a přehledně zpracovaných informací o možných investičních příležitostech v Evropské unii.

Zviditelnit svůj projekt

"Hlavním cílem portálu je propojit zadavatele projektů se sídlem v EU s finančními investory z celého světa," vysvětluje Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v České republice. Díky "rychlé seznamce" s investory získali veřejní i soukromí zadavatelé projektů možnost, jak na svůj projekt upozornit a zviditelnit jej po celé Evropě. Pokud propagovaný projekt potenciálního investora zaujme a ten se ho rozhodne podpořit, může to vést ke snížení nákladů financování, a to nejen pro vysoce rizikové investice.

Mezinárodní investoři zase díky webovému portálu EIPP získali užitečný nástroj, jak s možností nastavení mnoha kritérií snadno a rychle vyhledat hotový investiční projekt, který nejlépe odpovídá jejich preferencím. Registrace investorů z celého světa probíhá on-line a již brzy bude možné se přihlásit k odběru informací o projektech a také aktualizací podle vlastních zájmů. Například podle rozsahu investičního projektu, odvětví nebo zemí.

Žádný zájem z Česka

Za první rok své existence bylo na Evropském portálu investičních projektů zveřejněno již více než 190 připravených projektů veřejného i soukromého sektoru. Projekt z České republiky ale mezi nimi zatím nefiguruje.

"Je to velká škoda, protože přihlašování projektů je snadné a bezplatné," zdůrazňuje Čech. Zlepšení by podle něj mohly přinést inovace, kterými portál po více než roce své existence a na základě uživatelských zkušeností v nedávné době prošel.

Projekty od milionu eur

Nyní je možné přihlašovat investiční projekt, jehož minimální velikost dosahuje jednoho milionu eur. "To přináší nově šanci ke zviditelnění i menším projektům, které realizují například obce, regiony nebo začínající podniky," vysvětluje výhody Zdeněk Čech.

"Věřím, že to otevře bránu i českým společnostem a i ony začnou na portálu inzerovat," dodává.

Realizace na území EU

A co musí projekt splňovat, aby mohl být na portálu EIPP zveřejněn? Kromě celkových nákladů v minimální výši jednoho milionu eur musí být investiční projekt v souladu se všemi platnými předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy a musí být realizován na území Evropské unie. Musí také spadat do některého předem stanoveného hospodářského sektoru s vysokou přidanou hodnotou. K těm patří znalostní a digitální ekonomika, věda a výzkum, doprava, životní prostředí a přírodní zdroje, sociální infrastruktura, vzdělávání, zdravotnictví, kultura, cestovní ruch, energetika nebo podpora malých a středních podniků. V neposlední řadě zadavatel projektu musí zajistit, aby realizace projektu začala do tří let od předložení návrhu.

Investiční projekt je možné podat on-line v libovolném z 24 úředních jazyků EU včetně češtiny. Na internetovém portálu EIPP bude dostupný po dobu tří let a je možné jej aktualizovat.