I když jde o specializovanou akci mezinárodního veletrhu, ani letos to neznamená, že by byl Envitech samostatnou událostí, oddělenou od MSV. Stánky firem, které vystavují na Envitechu, jsou rozmístěny mezi prezentacemi firem ze strojírenského veletrhu. Přestože by se mohlo zdát, že oddělení veletrhů by bylo pro návštěvníky přehlednější, má promíchanost vystavovatelů svůj smysl. Společnosti, které se prezentují v oblasti strojírenství, mnohdy nabízejí i produkty či služby spadající tematicky do tohoto veletrhu. Jde zejména o různá vzduchotechnická zařízení, čerpací stanice, technologie pro úpravu a čištění vod, zpracování a využití odpadu či odstraňování ekologických zátěží. "Organizačně by tedy nebylo možné tyto dvě akce oddělit například do různých prostor," říká za pořádající společnost Veletrhy Brno Radka Svobodová.

Výhodné propojení

Mezinárodní strojírenský veletrh má téměř šedesátiletou historii, dobré jméno, a navíc výhodnou polohu ve střední Evropě, z čehož by měl Envitech v budoucích letech dokázat dobře těžit. Letos už zde vystavuje celkem 40 firem ze sedmi zemí. Ze zahraničí přijelo dohromady 15 vystavovatelů, nejvíce ze Slovenska a Německa.