Prvním z nich je společnost Raptech, která sídlí v západních Čechách nedaleko Plzně. Věnuje se obrábění, aditivní výrobě a využití laserových technologií ve výrobě forem a nástrojů a zakládá si na tom, že zaměstnává kvalifikované pracovníky s dlouholetou praxí. V oblasti aditivní výroby, tedy procesu, při němž vzniká výrobek postupným nanášením tenkých vrstev na sebe (podobně jako 3D tisk), se zaměřuje také na výzkum. "Zabýváme se vývojem nových aplikací laserových technologií a 3D tisku z kovu i plastu. Jsme mostem pro transfer znalostí mezi univerzitami, poznatky a praktickým uplatněním ve výrobě," vysvětluje její jednatel Stanislav Němeček.

Právě on stál za nápadem pokusit se získat prostředky z nedotačních finančních nástrojů EU, které mohou firmám pomoct s náročnými investicemi a úspěšně rozběhnout jejich podnikání. Z předchozí zkušenosti věděl, že banky jen málokdy plně podpoří investiční projekty a vyžadují finanční spoluúčast. Obávají se totiž nejistoty, kterou s sebou inovační projekty nesou.

"Po založení společnosti Raptech jsem potřeboval rychle začít a vlastní kapitál nepokrýval potřeby na špičkové technologické vybavení," vzpomíná Němeček. V hlavě už delší dobu nosil plán, jak zkombinovat výhody nových CNC strojů, počítačového řízení a aditivní výroby laserového navařování kovových prášků. "Podobná integrovaná zařízení se začínají prodávat za desítky milionů korun, avšak bez dostatečného know-how. My jsme byli schopni si zařízení postavit sami za výrazně nižší částky. Jsme také schopni vyvinout potřebné technologické postupy pro různé aplikace," dodává Němeček.

Firmě se podařilo získat úvěry na první dva stroje, a to díky programům M-záruka od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Vedle toho v minulosti využila také řadu dalších dotačních možností, například program Rozvoj z Operačního programu pro podnikání a inovace vyhlašovaný ministerstvem průmyslu a obchodu. "Pokud se zabýváte inovacemi, není čas váhat, protože vše postupuje kupředu rychlým tempem. Kdo chvíli stál, stojí opodál," říká k tomu Němeček.

Rychlejší návratnost vložených prostředků

Na nedotační finanční nástroje EU vsadila také jaroměřská společnost Innomia, která se dlouhodobě zabývá využitím netradičních postupů, především 3D tiskem kovů, při výrobě forem a nástrojů pro plastikářství či tlakové lití hliníku. Finanční investice si vyžádaly zejména technologie pro takzvané konformní chlazení. Jde o chladicí okruh, který je navržen tak, aby v nejkratší možné vzdálenosti od stěny výlisku kopíroval jeho povrchový tvar. "Pomocí toho je možné výrazně zkrátit dobu výrobních cyklů a zároveň zlepšit kvalitu výlisků," vysvětluje ředitel společnosti Luboš Rozkošný.

"Díky podpoře z nástroje Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) se nám povedlo dosáhnout rychlejší ekonomické návratnosti prostředků, které jsme vložili do vývoje konformního chlazení forem," říká Rozkošný. Dodává, že společnosti se díky získanému úvěru podařilo zvýšit obrat zhruba o deset procent. Prostředky mohla následně použít ke svému dalšímu rozvoji. "Největší přínos vidím ve zkrácení doby mezi vývojem nových unikátních řešení a jejich uvedením do komerční praxe," pokračuje Rozkošný.

Firma Innomia, která na českém trhu působí již od roku 2006, byla i díky úvěrům Evropské unie za několik let od svého rozjezdu schopná pořídit si přesné pětiosé CNC frézovací centrum. "Umožnilo to dodávat našim zákazníkům nejen unikátní polotovary, ale také kompletní díly včetně požadované kvality povrchu a geometrické přesnosti," doplňuje ředitel Rozkošný.