Evropský kontinent zasáhl v letech po hospodářské krizi propad investiční aktivity. Evropská komise proto v roce 2015 přišla s investičním plánem pro Evropu, který má od začátku jasný cíl: povzbudit dlouhodobý hospodářský růst a konkurenceschopnost v Evropské unii. Jeho jádrem je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který využívá prostředky z veřejných zdrojů, mimo jiné z rozpočtu EU, aby rozproudil soukromé investování v Evropě. Problém totiž podle autorů plánu nespočívá v tom, že by se v evropské osmadvacítce nenacházel dostatek finančních prostředků, ale potenciální investoři z řad firem nebo bank se je kvůli vysokému riziku obávají pouštět do oběhu.

Fond EFSI spravuje Evropská investiční banka (EIB), která poskytuje dlouhodobé úvěry a záruky kvalitním a udržitelným investičním projektům a subjektům ze soukromého i veřejného sektoru. Díky fondu EFSI může banka EIB financovat či garantovat větší počet projektů, zejména těch s vyšší mírou rizika. Ty by totiž za běžných okolností na financování nedosáhly.