Hospodářství eurozóny se daří, a v nové prognóze Evropská centrální banka dokonce zvýšila odhad hospodářského růstu pro letošní rok z 1,9 na 2,2 procenta. Na svém čtvrtečním zasedání však nenaplnila očekávání části analytiků a neprovedla ani nenaznačila změny ve své měnové politice.

Ta nadále zůstává extrémně uvolněná, a to přestože hrozba deflace, tedy setrvalého poklesu cenové hladiny, dávno pominula a dochází k rychlému poklesu nezaměstnanosti. ECB se totiž obává, že silnější euro, a tím pádem levnější dovozy budou mít negativní dopad na vývoj inflace, a tedy plnění inflačního cíle.