V posledním červnovém a prvním červencovém týdnu letošního roku proběhla po celé střední Evropě v obchodech Tesco akce na podporu aktivit potravinových bank v jednotlivých zemích regionu. Obchodní řetězec věnoval potravinovým bankám jedno procento z prodeje více než 100 vybraných výrobků. Během dvoutýdenní letní akce se firmě podařilo získat ve spolupráci s dodavateli a zákazníky 2,8 milionu korun, z toho 648 tisíc v České republice.

Firma tak chtěla upozornit na zbytečné vyhazování jídla, které by mohlo pomoci lidem v nouzi. Iniciativa navazuje na dlouhodobou spolupráci společnosti s potravinovými bankami. "V Tesku věříme, že boj proti plýtvání potravinami nemůže být úspěšný, pokud se do něj zapojí pouze Tesco. Proto si velmi vážíme, že také naši dodavatelé rozpoznali důležitost tohoto tématu a společně s námi začali vytvářet koalici, která podpoří potravinové banky v jejich aktivitách – boji proti plýtvání potravinami a pomoci lidem v nouzi," říká Martin Kuruc, představitel společnosti Tesco a provozní ředitel pro Českou republiku a Slovensko.

V Česku se vyhodí ročně 729 tisíc tun jídla, v Evropě je to 90 milionů tun. Na celosvětový problém upozorňuje dlouhodobě celá řada organizací. Přitom část vyhozených potravin je zdravotně zcela nezávadná. Obchodní řetězce mohou darovat neprodané jídlo potravinovým bankám, které v rámci České republiky spolupracují s více než 200 lokálními charitativními organizacemi. Vytvářejí tak efektivní distribuční síť, díky které je možné dodat potravinové přebytky lidem v nouzi.

"Velmi si vážíme této iniciativy společnosti Tesco, která zároveň upozornila na problematiku potravinových přebytků na jedné straně a nedostatku potravin pro lidi v nouzi na straně druhé. Získané finanční prostředky využijeme na provozní náklady na distribuci potravin pro naše klienty," dodává Veronika Láchová, místopředsedkyně České federace potravinových bank.

Spolupráce obchodního řetězce Tesco s Českou federací potravinových bank začala již v roce 2013. Dnes je celkem 106 obchodů společnosti zapojeno do pravidelného darování potravin lidem v nouzi prostřednictvím potravinových bank. Dosud Tesco v České republice takto darovalo přes 470 tun potravin. Zároveň si daly všechny obchody Tesco ve střední Evropě závazek, že do roku 2020 zapojí všechny obchody do spolupráce s potravinovými bankami.

Průměrně vyhodí každý Čech 70 kilogramů potravin za rok

V Evropě připadá podle Organizace na výživu a zemědělství na jednoho obyvatele 95 až 115 kilogramů vyhozeného jídla za rok. Češi patří v tomto ohledu k těm opatrnějším a vyhodí zhruba 70 kilogramů ročně na osobu. Podstatné rozdíly panují mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi. V bohatých zemích spotřebitelé vyhodí takřka stejné množství potravin, jako se celkově vyprodukuje v subsaharské Africe.

Nejedná se pouze o etický problém. S vyhozeným jídlem se plýtvá půdou, energií, vodou a lidskou prací, které za výrobou jídla stojí, což má negativní dopady na životní prostředí. Navíc vyhozené potraviny končí na skládkách a přispívají k tvorbě skleníkového plynu – metanu. Ve vyspělých zemích vzniká přes 40 procent ztrát na maloobchodní úrovni. Velkou roli hrají standardy pro kvalitu a vzhled. Svůj podíl na ztrátách mají také spotřebitelé, potraviny tvoří největší část odpadu domácností.