Podílovým fondům aktivně řízeným manažery roste silná konkurence. Jsou jí takzvané burzovně obchodované fondy, známé pod zkratkou ETF. Investory lákají především na nízké poplatky, které si mohou dovolit nabízet mimo jiné proto, že jen pasivně kopírují vývoj vybraného podkladového aktiva, a mají tak nižší náklady.

Analýza Institutu strategického investování při Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (ISTI) pro Hospodářské noviny ukázala, že jen za posledních pět let objem peněz investovaných prostřednictvím ETF vzrostl o 75 procent. Nyní dosahuje už čtyř bilionů dolarů.

FONDY ETF

Ve srovnání s podílovými fondy, které si obvykle za správu účtují jedno až dvě a půl procenta z celé investované částky ročně, jsou poplatky v případě ETF zhruba desetkrát nižší. Některé podílové fondy navíc mají vstupní či výstupní poplatky. Nižší cena za správu ale není jediným důvodem, proč investoři burzovně obchodované fondy využívají stále více.

Co jsou ETF Fondy?

◼ Burzovně obchodované fondy (exchange-traded funds), známé pod zkratkou ETF, fungují na podobném principu jako běžné podílové fondy. Na rozdíl od nich ale nemají aktivního správce v podobě portfoliového manažera a pouze pasivně kopírují vývoj podkladového indexu či aktiva.
◼ Například nejznámější a největší ETF fond, jenž kopíruje vývoj amerického akciového indexu S&P 500, funguje tak, že investuje do akcií, ze kterých se S&P 500 skládá. Nakupuje je přesně v takovém poměru, v jakém jsou v S&P 500 zastoupeny. Existují také komoditní, dluhopisové nebo měnové ETF fondy.
◼ Největší výhodou ETF fondů jsou výrazně nižší poplatky než u klasických aktivně spravovaných podílových fondů. Investor se ale dobrovolně vzdává možnosti vydělat více peněz, pokud by si dokázal z celého indexu vybrat nadprůměrně výkonná aktiva.

"Popularita ETF fondů souvisí také obecně s oblibou digitalizace, robotizace a dalších fenoménů automatizace," myslí si výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky Jana Brodani.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy nahrává rostoucímu zájmu o pasivní investiční nástroje také to, že reputace aktivního investování utrpěla v posledních deseti letech silné rány. "V roce 2008 se v rozporu s předchozí historickou zkušeností ukázalo, že diverzifikace portfolia není dostatečnou ochranou proti burzovním propadům. Ke dnu zamířily všechny klíčové druhy aktiv. Ruku v ruce s tím klesla víra v účinnost aktivního investování a expertní vybírání konkrétních titulů," popisuje Kovanda.

Burzovně obchodované fondy však mají také svoje nevýhody. Podle Mariána Bednarčíka z Institutu strategického investování patří mezi ty hlavní skutečnost, že na jejich nákup je potřeba otevřít si účet u zprostředkovatele. S tím se zpravidla pojí další poplatky, jež částečně smazávají výhodu levnější správy. "ETF je navíc možné rychle a jednoduše nakupovat či prodávat, což může pobízet k nadměrnému obchodování. To je především u méně zkušených investorů nežádoucí," říká Bednarčík.

Nevýhodou ETF může být také vyšší kolísavost nebo obvykle nižší dividendové výnosy. "U aktivně řízených fondů, jež pouze nekopírují trh, může portfoliový manažer vybrat akcie s vyšším dividendovým výnosem," vysvětluje Brodani. Češi podle ní už sice ETF fondy začali pomalu objevovat, nicméně se zatím nejedná o boom, jako tomu bylo před několika lety například u dluhopisových fondů.

komentář: Roste obliba nízkonákladového způsobu investování

Analýza ISTI ukazuje, že největší oblibě se ETF fondy těší ve Spojených státech. Ze všech peněz celosvětově investovaných do tohoto typu fondů připadají na USA téměř tři čtvrtiny, zatímco v případě klasických podílových fondů je to jen necelých 55 procent.

Data o objemu peněz vložených do ETF fondů českými investory nejsou dostupná, Institut strategického investování ovšem podle míry zastoupení tohoto typu fondů v jiných zemích odhaduje, že by mohlo jít zhruba o 750 milionů eur. "Vzhledem ke konzervativnosti českého investora a nízké oblibě kapitálových trhů v Česku obecně však bude skutečné číslo pravděpodobně ještě nižší," myslí si jeden ze spoluautorů analýzy ISTI Matyáš Čermák.