České mzdy rostou, ekonomika šlape, nezaměstnanost klesá. Podle ročenky OECD si přesto loni bezdětní Češi ve srovnání s dalšími zeměmi na mzdách pohoršili. Už v roce 2015 jim patřilo z celkem 35 členských států této organizace šesté místo od konce. Loni se propadli ještě o místo níže za Turky.

Organizace sdružující ekonomicky vyspělé státy světa sestavuje každý rok statistiku, kde porovnává nejen celkový příjem občanů dané země, ale i mzdy, které skutečně vidí na své výplatní pásce. Výsledné mzdy jsou navíc přepočítány podle parity kupní síly, tedy tak, aby hodnota jednotlivých měn odpovídala možnosti koupit stejné množství výrobků. Tato úprava tak například zohledňuje fakt, že náklady na život v Česku jsou nižší než třeba v Německu.

Podle této metody tak průměrná roční mzda Čecha bez dětí loni činila 19 789 dolarů, tedy zhruba 1650 dolarů měsíčně. Jedinec, který pobíral 67 procent průměrné mzdy, si přišel měsíčně přibližně na 1160 dolarů.

Turci, kteří Čechy přeskočili, si v prvním případě vydělali měsíčně 1700 dolarů, ve druhém 1190 dolarů. V roce 2015 to přitom bylo jinak. Při průměrné mzdě si Turek vydělal jen o jeden dolar měsíčně více, nyní je rozdíl, jak zmíněno výše, výraznější. V případě s 67 procenty průměrné mzdy Čecha nechal loni daleko za sebou. Podobně i v případě mzdy ve výši 167 procent průměru.

Za povšimnutí stojí také fakt, že Turci mají vyšší čistou mzdu i přesto, že ze své hrubé mzdy v udaných případech odvedou více na daních než Češi. Pokud ovšem nepočítáme s paritou kupní síly, vydělají si Češi více. Průměrná čistá měsíční mzda je v Turecku 590 dolarů, v Česku 910 dolarů.

Oproti Turkům si ale i u parity stále lépe vedou české rodiny s dětmi. Jejich pozice se dokonce v rámci žebříčku zlepšila. Manželé (vydělává jen jeden) se dvěma dětmi si při průměrné mzdě přijdou celkem ročně na 30 928 dolarů, což je měsíčně 2580 dolarů. V případě, že vydělávají oba (jeden průměrnou mzdu, druhý 67 procent této mzdy), je jejich měsíční čistý příjem 3100 dolarů.

V prvním případě tak jde v rámci zemí OECD o deváté místo od konce, ve druhém o sedmé. Češi jsou na tom tak o něco lépe než v roce 2015. V obou případech skončili předloni sedmí od konce.

Sousední Rakušané s Němci si mohou za svou čistou mzdu koupit více než dvojnásobek toho, co Češi. Poláci jsou na tom podobně jako Češi, v případě bezdětných jedinců si vedou prakticky stejně. To už nelze říct o Slovácích, jejichž čisté příjmy se při srovnání na základě parity kupní síly pohybují na úrovni státu Chile. V případě takzvaných single lidí jsou na tom dokonce ještě hůře.

Bezdětní Češi si tak ve zmíněných případech pohoršili navzdory tomu, že loni mzdy rostly jen v prvních třech čtvrtletích reálně téměř o čtyři procenta. Poslední čtvrtletí přidaly 2,8 procenta.

O tom, že si Češi nevedou se mzdami dobře v rámci zemí OECD, informovaly HN už na konci června, kdy představily studii, která ukázala, že čeští učitelé si vydělají v poměru k ostatním vysokoškolským pracovníkům vůbec nejméně.

Výše roční čisté mzdy v paritě kupní síly (USD)
  Bezdětní lidé vydělávající 67 % průměrné mzdy Bezdětní lidé vydělávající průměrnou mzdu
  2015 2016 2015 2016
Německo 26 248 27 011 36 194 37 260
Rakousko 25 472 27 507 34 869 37 934
...        
Estonsko 13 350 14 234 19 587 20 869
Polsko 13 357 13 889 19 561 20 506
Česko 13 214 13 907 18 781 19 789
Turecko 13 040 14 272 18 793 20 438
Chile 12 049 12 784 17 984 19 081
Slovensko 11 710 12 252 16 748 17 542
Maďarsko 10 668 11 418 15 922 17 042
Mexiko 8342 8456 11 539 11 691
Zdroj: OECD